Heddlu'n canfod cyrff oedolyn a phlentyn

Mae dau berson wedi cael eu canfod yn farw mewn tŷ yn Nhroedyrhiw, Merthyr Tudful, ddydd Mercher.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r eiddo yn Fford yr Eglwys am 4:20pm.

Yno fe ddaethon nhw o hyd i un oedolyn ac un plentyn yn farw.

Mae'r heddlu yn dal ar y safle, ac wedi ei gau wrth i ymchwiliad o ddrws i ddrws yn cael ei gynnal yn yr ardal.