Eisteddfod eisiau 'apelio mwy at yr ifanc'

  • Cyhoeddwyd
Yr Ods ym Maes B 2011 yn WrecsamFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae bandiau fel Yr Ods wedi bod ymhlith y perfformwyr ym Maes B dros y blynyddoedd diwetha'

Dros y flwyddyn ddiwetha' mae Eisteddfod Genedlaethol wedi bod yn holi barn pob mathau o bobl ynglŷn â'r Brifwyl - ac yn eu plith, pobl ifanc.

Buon nhw'n holi grwpiau mewn chwe lleoliad ar draws Cymru, gan ofyn eu barn am y maes gwersylla, Maes B a'r Eisteddfod yn gyffredinol.

Mae'r sefydliad yn awyddus i apelio mwy at eisteddfodwyr ifanc ac wedi cyflwyno nifer o newidiadau i'r ddarpariaeth ar eu cyfer eleni.

Bydd nifer o welliannau i Faes B a'r maes ieuenctid, er enghraifft, yn ogystal ag adeilad pwrpasol ar gyfer pobl ifanc ar y Maes.

Ond penderfynwyd na fyddai'n addas i symud holl ddigwyddiadau Maes B i'r prif safle.

'Teimlad o ŵyl'

Meddai'r Prif Weithredwr Elfed Roberts: "Roedd 'na rhai oedd yn teimlo y dylid symud gweithgareddau Maes B i'r llwyffan perfformio ar y Maes. Ond fe gawson ni wybod yn reit ddi-flewyn ar dafod na fyddai hynny'n plesio'r bobl ifanc. Roeddan nhw eisiau Maes B ar wahân.

"Roedd eraill yn dweud bod angen i ni wneud 'chydig bach mwy o ran harddu'r lle - trio creu teimlad o ŵyl yno...'Dan ni wedi cyflogi rhywun i weithio efo'r bobl ifanc a ni i gynllunio'r lle 'chydig bach yn well, felly bydd o'n edrych yn well i'r llygad hefyd."

Ar y Maes yn Ninbych eleni, bydd safle arbennig ar gyfer pobl ifanc, ble bydd amryw o weithgareddau yn cael eu cynnal.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Eisteddfod yn addo gwneud mwy i gynnal a chadw'r maes gwersylla yn ystod yr wythnos

"Yn Sir Ddinbych eleni mi fydd Caffi Maes B yn cael ei gyflwyno am y tro cyntaf," esbonia Mr Roberts.

"Adeilad sydd yn edrych 'chydig bach yn wahanol i weddill adeiladau'r Maes, ac yno mi fydd 'na wahanol weithgareddau ar gyfer pobl ifanc.

"Fydd 'na ddim bandiau'n chwarae cerddoriaeth uchel - stwff acwstig fydd rhan fwya'. Ond mi fydd 'na hefyd sesiynau holi ac ateb, sesiynau trafod."

Endaf Gremlin

Mae'r Eisteddfod yn cydweithio gyda sefydliadau megis y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig a threfnwyr gwyliau eraill fel Nyth a Sŵn.

"Y syniad ydy ein bod ni'n trio adlewyrchu'r hyn sydd yn digwydd yn y byd roc yng Nghymru," ychwanegodd Mr Roberts.

Yn ogystal, mae'r Brifwyl wedi cael arian i sefydlu supergroup ar gyfer yr ŵyl eleni, ac mae Endaf Gremlin ar daith o amgylch Cymru ar hyn o bryd ac yn cynnal gweithdai i bobl ifanc cyn y cyngherddau.

"Erbyn yr Eisteddfod fe fydd gan Endaf Gremlin set o wyth o ganeuon ac, yn ôl yr adborth dwi wedi'i glywed gan bobl ifanc, maen nhw'n dipyn o grŵp erbyn hyn," meddai'r prif weithredwr.

"Mae hyn i gyd yn codi proffil y gweithgareddau mae'r Eisteddfod yn eu trefnu ar gyfer pobl ifanc a 'dan ni'n gobeithio y byddan ni'n gallu gwneud mwy o hyn yn y dyfodol."

Gŵyl Llên Plant

Bydd mwy o arlwy ar gyfer plant ar y Maes yn Ninbych hefyd, gyda Gŵyl Llên Plant yn cael ei chynnal am y tro cynta'.

Yn ôl Elfed Roberts: "Bydd gennym stondin Gŵyl Llên Plant ar y Maes gyda nifer o'r gweithgareddau'n cael eu cynnal yma, ond bydd digwyddiadau'n digwydd ar hyd a lled y Maes - rhai yn ein hadeiladau ni ac eraill mewn stondinau partneriaid.

"Roedd yn bwysig iawn i ni ein bod ni'n cynnal gweithgareddau mewn gwahanol lefydd ar y Maes ac yn rhannu perchnogaeth yr Ŵyl gyda llyfrwerthwyr, cyhoeddwyr a phartneriaid o bob math.

"Er mai arbrawf yw'r Ŵyl Llên eleni, rydym yn mawr obeithio y bydd yn llwyddiant ac y bydd yn rhywbeth sy'n esblygu a datblygu'n flynyddol o hyn ymlaen."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol