Beirniadu cyrsiau gordewdra Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Bydd rhaid i gleifion sy'n ordew fynychu cwrs cyn cael llawdriniaeth

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi cael ei feirniadu am gynllun sy'n mynnu bod cleifion gordew yn mynychu cyrsiau rheoli pwysau cyn cael llawdriniaeth.

Mae'r Fforwm Gordewdra Cenedlaethol yn dweud y gall y polisi, y cyntaf o'i fath yng Nghymru, brofi i fod yn aneffeithiol a drud.

Yn ôl y cynllun, os yw claf yn ardal Caerdydd a'r Fro yn ordew, mae'n ofynnol iddyn nhw fynychu cwrs wyth wythnos i helpu golli pwysau, cyn mynd ar restr aros am lawdriniaeth.

Mae'r bwrdd yn dweud bod cyrsiau fel hyn yn gwneud llawdriniaethau yn fwy llwyddiannus ac yn cynyddu siawns y claf o oroesi, os yw'r claf yn colli pwysau yn gyntaf.

Ond mae'r Fforwm wedi gwrthod y ddadl yma.

Mae'n nhw'n dweud bod y polisi yn annoeth ac yn wastraff arian, a hoffai'r Fforwm weld arian yn cael ei wario ar ffyrdd eraill o helpu pobl sy'n ordew.

Ni fydd cleifion sydd angen llawdriniaeth ar frys neu gleifion canser yn gorfod mynychu cyrsiau, a bydd pobl sy'n dioddef o rai mathau o gyflyrau hormonaidd yn cael eu hesgusodi.

Ond bydd y rheol newydd yn effeithio ar ysmygwyr, a bydd rhaid i gleifion gwblhau cwrs i roi'r gorau i ysmygu cyn cael triniaeth.

Straeon perthnasol