Cynhadledd: Trafod addysg gyfrifiadurol

  • Cyhoeddwyd
Cyfrifiadur
Disgrifiad o’r llun,
Mae Technocamps yn ceisio gwneud addysg yn ddiddorol ar gyfer plant a phobl ifanc

Mae cynhadledd arloesol yn cael ei chynnal yn Abertawe sy'n rhoi cyfle i athrawon ac eraill sy'n ymddiddori mewn addysg drafod dyfodol addysg gyfrifiadurol.

Technocamps yw enw un o'r cwmnïau sy'n ei chynnal - prosiect ar y cyd rhwng prifysgolion Abertawe, Bangor, Aberystwyth a Morgannwg.

Gobaith y trefnwyr yw bod y digwyddiad, sydd wedi derbyn £3.9 miliwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, yn ysbrydoli pobl ifanc i geisio am yrfa ym maes cyfrifiadureg.

Mae Cymru yn mynd i fod angen graddedigion mewn cyfrifiadureg.

Yn ôl Cyngor Sgiliau Sector, bydd angen 20,000 ohonyn nhw yng Nghymru o fewn y pum mlynedd nesaf.

'Cyffrous'

Dr Tom Crick yw Cadeirydd Computing at School Cymru.

"Rydym wedi gweld newidiadau sylweddol i Addysg Gyfrifiadureg yn y DU dros y flwyddyn ddiwethaf ac rydym yn gyffrous iawn am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

"Mae gennym gyfle gwych i atgyfnerthu pwysigrwydd addysgol ac economaidd gwyddoniaeth gyfrifiadurol a thechnoleg - ond mae cefnogi athrawon yn allweddol."

Ar wefan Technocamps, mae cyfarwyddwr y cwmni yr Athro Faron Moller wedi dweud mai drwy ysbrydoli ymdeimlad o arloesedd mewn pobl ifanc mae sicrhau dyfodol llewyrchus i gyfrifiadureg yng Nghymru.

"Yn hytrach na meddwl am eu hunain fel defnyddwyr technoleg, rydym am i bobl ifanc ddychmygu eu hunain fel y dyfeiswyr y Facebook nesaf neu'r genhedlaeth nesaf o ffonau clyfar, neu well eto rywbeth anhygoel sy'n mynd i newid y byd yn sylweddol," meddai.

Yn ystod dydd Sadwrn mae Clive Beale o'r cwmni Raspberry Pi yn annerch.

Cwch robotaidd

Dyfais mae pobl yn medru ei raglennu eu hunain yw'r Raspberry Pi ac mae'n bosib ei defnyddio i greu pob math o raglenni diddorol.

Efallai mai'r defnydd mwyaf anghyffredin sydd wedi cael ei wneud ohono yw fel rheolydd ar gyfer cwch robotaidd sydd wrthi'n llywio ei hun dros Fôr Iwerydd.

Mae'r ddyfais yn cael ei chynhyrchu ym Mhencoed yn ne Cymru.

Dywedodd Lucy Bunce, Pennaeth Cyfrifiadureg Ysgol Y Pant ym Mhont-y-clun: "Fel gyda chynhadledd y llynedd rwy'n dysgu am lawer o syniadau cyffrous i'w defnyddio yn fy ngwersi a sut i ddod â mwy o wyddoniaeth gyfrifiadurol i mewn i gynlluniau gwaith."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol