Ffermwyr: 'System dryloyw a theg'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Alun Davies fod angen cydbwysedd rhwng cefnogi ffermwyr ym mhob rhan o Gymru.

Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi dweud ei fod am greu system daliadau i ffermwyr sy'n "dryloyw a theg".

Dywedodd Alun Davies fod angen cydbwysedd rhwng cefnogi ffermwyr ym mhob rhan o Gymru.

Bydd yn gwneud datganiad am ddiwygio polisi amaethyddol yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mawrth.

Daeth taliadau Tir Mynydd ar gyfer ffermwyr ucheldir oedd yn wynebu'r amgylchiadau mwya' heriol mewn ardaloedd llai ffafriol i ben yng ngwanwyn 2012.

Heriol

Yng ngwanwyn eleni wynebodd ffermwyr amgylchiadau heriol oherwydd eira trwm.

Roedd ffermwyr wedi dadlau bod angen y taliadau oherwydd costau cynyddol yn sgil y tywydd anffafriol.

Dywedodd Mr Davies wrth raglen Sunday Politics Wales fod "angen bod yn deg i ffermwyr y tir isel a'r rhai ar Fannau Brycheiniog ac Eryri.

"Mae hyn yn anodd ... oherwydd os ydyn ni'n symud arian i'r ucheldir rhaid ei symud i ffwrdd o'r tir isel."

Ers 18 mis, meddai, mae wedi bod i Lwcsembwrg, Brwsel a Strasbourg, yn dadlau o blaid ffermwyr Cymru.

"Rydyn ni wedi taro bargen fydd yn gyfle i lunio system daliadau sy'n deg i ffermwyr ledled Cymru."

Ar eu colled

Mae rhai wedi dweud bod ffermwyr yng Nghymru ar eu colled am fod taliadau i ardaloedd llai ffafriol wedi parhau yng ngweddill y Deyrnas Gyfun.

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams: "Mae angen eglurder - beth yw ymateb y gweinidog i'r sefyllfa?

"Os oedd camgymeriad yn 2013 mae angen iddyn nhw gyfadde' hynny a chyflwyno cynllun amgen yn gyflym.

"Gan fod ffermydd yn fusnesau mae angen sefydlogrwydd arnyn nhw."

Straeon perthnasol