Heddlu'r De yn parhau i chwilio am Hollie McClymont

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Aeth Hollie McClymont ar goll ddydd Sul

Mae'r heddlu sy'n chwilio am ferch aeth ar goll yn y môr yn y Barri ddydd Sul wedi dweud nad ydy'r ymgyrch i ddod o hyd iddi ar ben.

Roedd Hollie Jamie-Lee McClymont, 14 oed o Glasgow yn nofio yn y môr ym Mae Whitmore ger Ynys y Barri pan aeth i drafferthion.

Ddoe, dywedodd Gwylwyr y Glannau bod eu hymgyrch i chwilio amdani wedi dod i ben, a byddai'r heddlu yn penderfynu sut i fwrw ymlaen.

Heddiw, cadarnhaodd Heddlu'r De y byddai'r chwilio yn parhau ar hyd y glannau.

Timau Arbenigol

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Bydd timau arbenigol yn parhau i chwilio ar y tir ac yn y môr yn ardal y Barri."

"Er bod rôl Gwylwyr y Glannau yn y chwilio wedi lleihau, mae'n nhw ar gael os oes angen."

Bu hofrennydd Gwylwyr y Glannau, ynghyd â badau achub o'r Barri a Phenarth yn chwilio amdani a daeth y gwaith hwnnw i ben am y diwrnod am 10:00yh nos Sul.

Cafodd offer isgoch hefyd ei ddefnyddio.

Ddydd Llun roedd timau achub yn canolbwyntio ar byllau sy'n cael eu gadael ar ôl trai.

Roedd y ferch o Glasgow yn ardal y Barri am dair wythnos o wyliau gyda ffrindiau a theulu.

Roedd hi wedi bod ar goll ers ychydig wedi chwarter i bedwar brynhawn Sul.

'Amser pryderus'

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu'r De:

"Mae hwn yn amlwg yn amser pryderus iawn i deulu Hollie ac rydym yn cysylltu gyda nhw'n rheolaidd.

"Cafodd Holly ei gweld ddiwetha' am 2.45pm yn y môr, yn y rhan o'r bae sydd agosaf at arcêd ddiddanu Island Leisure ar Ynys Y Barri.

"Er mae'r môr yw canolbwynt y gwaith chwilio rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un a allai fod wedi gweld Hollie.

"Roedd Ynys Y Barri yn brysur iawn ac rydym yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda Heddlu'r De ar 101."

Yn y cyfamser, mae Gwylwyr y Glannau yn credu y gallai'r ferch fod wedi bod mewn trafferthion am hyd at awr cyn iddyn nhw gael gwybod.

'Hyd at awr'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwylwyr y Glannau a thimau achub eraill wedi bod yn chwilio am y ferch 14 oed

Meddai Steve Jones, rheolwr y ganolfan achub yn Abertawe: "Fe gawson ni wybod am y digwyddiad am 3:54yh ond rydym yn credu y gallai hi fod wedi bod yn y dŵr hyd at awr cyn hynny.

"Cawsom adroddiad fod pysgotwr wedi ei gweld.

"Rydym yn methu credu na ddywedwyd rhywbeth wrthym ynghynt ac rydym yn ymchwilio i hynny ond ein prif flaenoriaeth yw'r gwaith chwilio, sy'n digwydd ar raddfa eang iawn."

Wrth siarad ar BBC Radio Wales fore Llun, dywedodd un o reolwyr Gwylwyr y Glannau Abertawe, David Hughes:

"Byddwn wedi meddwl, Bae Whitmore - yn enwedig ddoe, a hithau mor brysur - y bydden ni wedi derbyn rhagor o alwadau, ond dim ond un alwad oedd 'na yn ein hysbysu am y ferch ifanc yma oedd mewn trafferthion. Rwy'n ei chael yn anodd iawn credu hynny.

"Ar ddiwrnod prysur, fe fyddech chi'n disgwyl degau o alwadau 999 ond dim ond un alwad a wnaethpwyd yn anffodus."

Dywedodd yr Arolygydd Bob Nicholls o Heddlu'r De bod y ferch yn y dŵr gyda ffrindiau pan aeth i drafferthion.

Ymholiadau drws i ddrws

Mae swyddogion wedi bod yn siarad gyda'u ffrindiau i drio cael darlun cliriach o sut yr aeth hi ar goll.

"Roedd gwylwyr y glannau wedi lansio tri chwch, ac roedd hofrennydd Heddlu'r De a'r hofrennydd chwilio ac achub ar waith."

Ychwanegodd yr Arolygydd Bob Nicholls: "Mae ei rhieni yn ymwybodol ac mae swyddogion gyda nhw ar hyn o bryd."

Mae'r heddlu nawr wedi dechrau cnocio ar ddrysau gerllaw rhag ofn ei bod hi wedi llwyddo i gyrraedd y lân.

Dywedodd ei chyfnither Shannon: "Dydych chi byth yn meddwl y bydd rhywbeth fel hyn yn digwydd i rywun yn eich teulu chi. Rydyn ni yn pryderu yn fawr amdani ac yn gobeithio y bydd Hollie yn cael ei darganfod yn saff."

Mae'n cael ei disgrifio fel merch 5 troedfedd 7 modfedd (1.7m) o daldra ac mae ganddi wallt hir du wedi ei liwio yn goch.

Roedd hi'n gwisgo ffrog amryliw pan y'i gwelwyd ddiwethaf.