Achos pornograffi yn Llys y Goron

Cyhoeddwyd

Mae achos dyn 53 oed o Flaenau Ffestiniog, sydd wedi ei gyhuddo o greu ac o fod â delweddau anweddus o blant yn ei feddiant, wedi cael ei gyfeirio at Lys y Goron.

Fe ymddangosodd Derek John Williams o flaen ynadon yn Nolgellau ddydd Llun ar gyfer gwrandawiad traddodi ffurfiol.

Ni wnaeth gyflwyno ple.

Mae'n wynebu wyth cyhuddiad o fod â delweddau pornograffig o blant, ac un cyhuddiad o fod â delwedd anweddus o blentyn yn ei feddiant.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth ar yr amod na fyddai ganddo liniadur yn ei feddiant, ac nad oedd i geisio mynd ar y we na chysylltu gyda thystion yr erlyniad.