BBC Cymru Fyw

Rhestr fer Medal Aur am Bensaernïaeth yr Eisteddfod

Published
image captionMae rhestr fer ceisiadau ar gyfer y Medal Aur am Bensaernïaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2013 wedi ei chyhoeddi. Gwaith Penseiri John Pardey yw'r tŷ yma yn Sir Benfro.
image captionGwaith cwmni BDP o Lundain yw Parth Dysgu Blaenau Gwent. Gorffenwyd yr adeilad ym mis Medi 2012.
image captionGweithiodd Penseiri Catalina o Aberystwyth ar brosiect i wella ac ymestyn The Iron Room yn Eglwys Fach, ger Machynlleth, sef neuadd eglwys a gafodd ei hadeiladu tua 1900.
image captionCwmni Architype weithiodd ar Ysgol Gynradd Cwm Ifor yng Nghaerffili
image captionCwmni Donald Insall Associates o Gonwy oedd yn gyfrifol am weithio ar ganolfan ymwelwyr Y Deyrnas Gopr, Amlwch, gan greu canolfan ymwelwyr gyfoes ac awditoriwm aml-bwrpas.
image captionCafodd staff ac aelodau o'r gymuned ddweud eu dweud wrth i gwmni Penseiri HLM o Gaerdydd gynllunio Ysbyty Cwm Cynon yn Aberpennar.
image captionPenseiri KKE gynlluniodd yr hosbis yma yng Nghasnewydd.
image captionCynlluniodd Catherine Roberts a Steven Harris o'r Fenni Un Y Berllan. Mae'n dŷ ar gyfer teulu sydd wedi ei adeiladu mewn ffordd gynaliadwy.
image captionPenseiri KOVE weithiodd ar adnewyddu'r sgubor yma yn Ffawyddog ger Crucywel.
image captionCafodd y tŷ yma yn Owrtyn, ger Wrecsam, ei drawsnewid gan Benseiri Andy Foster. Bydd enillydd y fedal yn cael ei gyhoeddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar 3 Awst, 2013.