Un o benaethiaid S4C yn gadael

logo S4C Image copyright S4C
Image caption Mae Geraint Rowlands yn dweud ei fod yn gadael ei swydd efo S4C er mwyn dilyn cyfleoedd creadigol

Mae Pennaeth Darlledu a Chomisiynydd Chwaraeon a Digwyddiadau S4C yn gadael ei swydd.

Dywedodd Geraint Rowlands ei fod yn rhoi'r gorau i'w waith gyda S4C am ei fod eisiau dilyn cyfleoedd creadigol eraill.

Bydd y gwaith yr oedd o yn gwneud yn cael ei rhannu dros dro rhwng y Comisiynydd Ffeithiol, Llion Iwan a'r Cyfarwyddwr Cynnwys, Dafydd Rhys.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys: "Hoffwn i gymryd y cyfle yma i ddiolch yn fawr iawn i Geraint am ei holl waith yn ystod y chwe blynedd diwethaf. Dwi'n siŵr fy mod i'n siarad ar ran pawb yn S4C wrth ddweud ei bod hi wedi bod yn bleser i gydweithio gydag e. Ry' ni i gyd yn dymuno pob dymuniad da iddo i'r dyfodol."

Dywedodd Geraint Rowlands: "Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi cynnwys cyfnodau hapus, adeiladol a heriol ac rydw'i wedi bod yn ffodus i gael gweithio gyda chymaint o bobl greadigol, dalentog a gweithgar.

"Hoffwn ddiolch i'r timau cynhyrchu am eu cefnogaeth a'u hymroddiad. Mae S4C wedi wynebu nifer o sialensiau anodd iawn dros y tair blynedd diwethaf, ond gyda chyfnod o sefydlogrwydd bellach ar y gorwel dan arweiniad Ian Jones, hoffwn ddymuno'r gorau iddo fe a gweddill y tîm yn S4C."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.