Ysgol Tregaron
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryder am adrannau chweched ddosbarth

11 Gorffennaf 2013 Diweddarwyd 21:42 BST

Beth yw dyfodol rhai o'r adrannau chweched dosbarth yn ysgolion Cymru?

Mae'r arolygydd ysgolion wedi dweud nad yw nifer ohonyn nhw'n gynaladwy.

Yn ol Estyn, dyw un o bob chwech chweched dosbarth ddim yn cynnig gwerth am arian gan bod y dosbarthiadau'n rhy fach.

Adroddiad ein Gohebydd Addysg, Arwyn Jones.