Holi mwy am ymchwiliad i'r llifogydd yn Llanelwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid i lawer o deuluoedd adael eu cartrefi adeg y llifogydd yn Llanelwy

Mae sesiwn wybodaeth yn cael ei chynnal yn Llanelwy ddydd Sadwrn ar gyfer pobl a ddioddefodd yn sgil y llifogydd yn y ddinas y llynedd.

Cafodd y digwyddiad ei drefnu ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ddinbych a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Y bwriad yw rhannu canlyniadau ymchwiliad i'r llifogydd.

Bydd y trigolion yn cael gwybod am yr hyn a achosodd y dilyw, pa mor debygol yw o ddigwydd eto a pha gamau sy'n cael eu gweithredu i leihau'r risg llifogydd yn y dyfodol.

Dywedodd David Smith, o Gyngor Sir Ddinbych: "Mae croeso i'r trigolion ddod i siarad gyda ni i gael gwybod mwy am yr ymchwiliad a'r hyn fyddwn ni'n gwneud o ganlyniad.

"Rydym yn annog pobl i ddweud wrthon ni sut wnaeth y llifogydd effeithio arnyn nhw ac a oes unrhyw beth arall y gallwn ni wneud i helpu nhw i setlo yn ôl yn eu cartrefi."

Ychwanegodd Tim Jones, o Gyfoeth Naturiol Cymru: "Roedd y llifogydd fis Tachwedd diwetha' yn brofiad ofnadwy i bobl Llanelwy.

"Rydym eisoes wedi cynnal gwaith sylweddol i leihau'r risg o lifogydd ac mae 'na gynlluniau i gynnal rhagor o waith tymor byr a hirdymor yn yr ardal. Mae hwn yn gyfle i bobl gael gwybod mwy am hyn ac i ni gefnogi'r gymuned fel eu bod yn gallu paratoi'n well ar gyfer llifogydd."

Mae'r sesiwn ddydd Sadwrn yn cael ei gynnal yn Ysgol Esgob Morgan Siarl yn Llanelwy rhwng 10:00yb a 2:00yh.

Straeon perthnasol