Cadair dderw yn cynrychioli'r tirlun

Cadair Eisteddfod Sir Ddinbych a'r Cyffuniau Image copyright Eisteddfod
Image caption Mae'r gadair dderw yn cynrychioli tirlun naturiol Sir Ddinbych o'r môr i'r mynyddoedd, yn ôl y cynllunydd

Mae Cadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau wedi cael ei chyflwyno i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn digwyddiad arbennig yn Arthog, Dolgellau.

Rhoddir y Gadair eleni am awdl neu gyfres o gerddi mewn cynghanedd gyflawn heb fod dros 250 llinell ar y thema 'Lleisiau'.

Y beirniaid yw Gerallt Lloyd Owen, Peredur Lynch a Myrddin ap Dafydd.

Dilwyn Jones, o Faerdy ger Corwen, sydd wedi cynllunio a chreu'r Gadair. Mae wedi cynllunio amryw o Gadeiriau'r Eisteddfod dros y blynyddoedd diwethaf.

Dywedodd: "Rwy'n credu'n gryf bod angen i Gadair fod yn adlewyrchiad o ddalgylch yr Eisteddfod, yn ddathliad parhaol o'r ardal lle y cynhaliwyd y Brifwyl.

"Cadair o bren derw yw hon eleni, wedi'i ffurfio i gynrychioli tirlun naturiol Sir Ddinbych o'r môr i'r mynyddoedd. Mae'r breichiau sydd yn cofleidio cefn y Gadair yn awgrymu gwarchod y pethau traddodiadol sydd yn rhan annatod o'r sir. Mae coedyn arbennig y dderwen yn dangos haenau arbennig sydd eto yn nodweddiadol o dirlun y sir arbennig hon."

'Uchafbwynt'

Cyflwynir y Gadair a'r wobr ariannol gan Gerallt a Dewi Hughes, er cof am eu rhieni, John a Ceridwen Hughes, Uwchaled.

Meddai John Glyn Jones, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod 2013:

"Mae derbyn y Gadair hon a ninnau o fewn wythnosau i'r Brifwyl yn un o uchafbwyntiau dros ddwy flynedd o waith i ddod â'r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Ddinbych a'r Cyffiniau.

"Rydw i'n eithriadol o falch i fod yma i dderbyn y Gadair hardd hon gan y noddwyr eleni, a mawr yw ein diolch iddyn nhw a'r crefftwr, Dilwyn Jones, am eu haelioni, eu hysbrydoliaeth a'u gwaith caled ar y Gadair.

"'Lleisiau' oedd y thema eleni, ac rwy'n mawr obeithio y byddwn yn clywed miloedd o leisiau ymwelwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt ar Faes yr Eisteddfod ymhen ychydig wythnosau.

"Rydym yn cyrraedd penllanw'r gwaith o baratoi a phenllanw'r prosiect cymunedol, ond gwn y bydd gwaddol pwysig yn cael ei adael gan y prosiect hwn ynghyd â'r Brifwyl ei hun.

"Mae nifer enfawr o weithgareddau wedi'u cynnal yn lleol gan ddod â chymunedau ynghyd, a chan roi cyfle i bobl gymdeithasu yn y Gymraeg.

"Wrth dderbyn y Gadair hon, rwy'n troi eto at thema'r awdl, ac yn gobeithio mai'r gwaddol mwyaf fydd nifer y 'Lleisiau' Cymraeg sydd i'w clywed ym mhob cornel o'r dalgylch yn sgil ymweliad yr Eisteddfod eleni.

"Rwy'n gobeithio y bydd llygaid Cymru gyfan ar y Maes, a'r Pafiliwn yn arbennig, ddydd Gwener 9 Awst, gan obeithio y bydd enillydd teilwng i Gadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau."

Cynhelir Seremoni'r Cadeirio ddydd Gwener, 9 Awst, am 4.30yh.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.