Ymosodiad: Dyn yn y llys

Cyhoeddwyd

Mae dyn 41 oed gerbron Llys Ynadon Abertawe ar gyhuddiad o anafu'n fwriadol a meddu ar gyllell.

Cafodd dyn lleol 23 oed anafiadau i'w frest yn Somerset Place, Abertawe, nos Sadwrn ychydig cyn 11.45pm.

Aed ag e i Ysbyty Treforys.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.