Papurau newydd ar ffurf tabled

Ffurf tabled Image copyright Media Wales
Image caption Mae cyflwyno'r papurau ar ffurf tabled yn cael ei weld fel datblygiad pwysig er mwyn cysylltu gyda'r gynulleidfa ddigidol

Mae rhai o bapurau newydd Cymru wedi lansio rhifynnau o'u papurau ar ffurf tabled.

Bydd modd darllen y Western Mail, Daily Post, South Wales Echo a'r Wales on Sunday trwy eu lawrlwytho ar yr Apple iPad a thalu yn fisol amdanynt.

Daw'r datblygiad yn dilyn ffigyrau sydd yn dangos bod y nifer sydd yn prynu'r papurau newydd yn gostwng tra bod cynnydd yn y nifer sydd yn edrych ar eu gwefannau.

Er bod rhai papurau megis The Times wedi dechrau codi ffi cyn y gall pobl ddarllen deunydd o'i gwefan ni fydd WalesOnline a'r Daily Post yn gwneud hyn.

Llai yn darllen

Mae modd prynu un o bapurau Trinty Mirror sef y Daily Mirror ar ffurf tabled yn barod ac mae'r cwmni wedi cyhoeddi ei fod eisiau gosod mwy o bwyslais ar ddeunydd digidol yn y dyfodol.

23,598 oedd cylchrediad cyffredinol y Western Mail y mis diwethaf yn ôl ffigyrau gan gorff yr ABC. Ond yn ail hanner 2012 fe welwyd bod tua 1.4m o ymwelwyr yn dod i edrych ar y wefan bob mis.

Roedd hyn yn gynnydd o 30% i gymharu gyda'r flwyddyn flaenorol.

Pwyslais newydd

Mae Trinty Mirror wedi ailstrwythuro'r busnes eleni gyda mwy o bwyslais ar weithio ar blatfformau gwahanol.

Mae hyn wedi golygu bod 92 o bobl wedi colli swyddi a 52 o swyddi newydd wedi eu creu.

Mae Golygydd y Western Mail, Alan Edmunds yn dweud bod y fersiynau tabled yn ddatblygiad pwysig: "Dw i'n siŵr y bydd yn cael ei groesawu gan bawb sydd yn poeni yn angerddol bod materion Cymreig cenedlaethol yn cael eu hadrodd yn y cyfryngau ar sawl platfform."

"Mae'n hanfodol ein bod ni yn cysylltu gydag ein cynulleidfa ddigidol sydd ar gynnydd mewn ffyrdd newydd fel hyn."

Croesawu'r cyhoeddiad wna Golygydd y Daily Post hefyd:

"Mae'n rhoi dewis a chyfleustra ac yn cyfannu beth ydyn ni yn gwneud mewn print, ar y wefan dailypost.co.uk ac ar ffon symudol yn wych," meddai Alison Gow.

Bydd fersiynau ar ffurf tabled y Western Mail, Daily Post a'r South Wales Echo yn costio £7.99 yr un bob mis tra y bydd Wales on Sunday yn costio £3.99 y mis.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.