Pryder am ddiogelwch Ras Ryngwladol yr Wyddfa

  • Cyhoeddwyd
Copa'r Wyddfa
Disgrifiad o’r llun,
Mae copa'r Wyddfa yn gallu mynd yn brysur iawn gydag ymwelwyr ar benwythnosau braf

Mae trefnwyr Ras yr Wyddfa wedi dweud bod yr Wyddfa yn "rhy brysur" i gynnal y ras mewn ffordd ddiogel.

Dywedodd y trefnydd, Stephen Edwards, ei fod yn bwriadu gofyn am ganiatâd i gau'r mynydd i gerddwyr pan fydd ras ymlaen yn y dyfodol.

Bydd 600 o gystadleuwyr yn rasio i fyny ac i lawr y mynydd ddydd Sadwrn, ond mae newid bychan i gwrs y ras eleni yn golygu y bydd rhedwyr yn agos iawn i ddefnyddwyr eraill y mynydd.

Dywedodd Stephen Edwards ei fod yn poeni y gall gormod o bobl ar y mynydd fod yn berygl yn ystod y ras.

Ond mae Parc Cenedlaethol Eryri wedi dweud nad oes cynllun i gau'r mynydd i gerddwyr yn y dyfodol.

Prysurdeb

Dyma'r 38fed tro i'r ras gael ei chynnal ar y mynydd, ond mae rheolau iechyd a diogelwch eleni yn golygu na fydd rhedwyr yn gallu defnyddio llwybr y rheilffordd i lawr y rhan brysuraf o'r mynydd, sef chwarter milltir olaf y ras.

Mae hyn yn golygu y bydd rhedwyr a defnyddwyr hamddenol yn defnyddio'r un llwybrau, rhywbeth y mae'r trefnydd yn poeni amdano.

"Rydw i yn pryderu am boblogrwydd y mynydd, mae'n brysur gyda cherddwyr a finnau yn ceisio trefnu Ras Ryngwladol yr Wyddfa."

"Mae'n bryder i geisio sicrhau bod yr ochr iechyd a diogelwch yn gywir; sicrhau bod cerddwyr yn deall bod ras ymlaen ddydd Sadwrn, a gwneud yn siŵr bod y rhedwyr yn ymwybodol bod cerddwyr ar y llwybr hefyd."

Cau'r mynydd

Mae Mr Edwards yn meddwl mai un ateb posib i'r broblem fyddai i gau'r mynydd i gerddwyr ar ddiwrnod y ras.

"Byddaf yn gofyn i'r parc cenedlaethol os gawn ni gau'r mynydd. Mae'n debyg mai 'na' fydd yr ateb ond pwy a ŵyr yn y dyfodol."

Helen Pye, warden yr Wyddfa sy'n gyfrifol am edrych ar ôl y mynydd, a'r 380,000 o bobl oedd wedi ymweld â'r mynydd y llynedd.

Dywedodd bod y mynydd yn gallu bod yn brysur iawn yn ystod yr haf, a bod angen i ymwelwyr fod yn ymwybodol o'r ras y penwythnos yma.

"Ar y copa ar ddiwrnod poeth mae'n gallu bod yn brysur iawn."

"Y cyngor i unrhyw un sy'n bwriadu mynd i gerdded y mynydd yw dod ddydd Sul oherwydd bydd dydd Sadwrn yn brysur iawn a bydd cystadleuwyr yn rhedeg yn gyflym iawn i lawr y llwybrau."

Bydd Ras Ryngwladol yr Wyddfa yn dechrau am 11:00yb ddydd Sadwrn, Gorffennaf 20.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol