Carl Mills: 'Dim edifeirwch,' medd yr erlyniad

  • Cyhoeddwyd
Carl MillsFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Carl Mills wedi gwadu llofruddio tair cenhedlaeth o'r un teulu

Mae'r erlynydd yn achos dyn 28 oed wedi ei gyhuddo o lofruddio tri aelod o'r un teulu wedi dweud nad yw wedi dangos "unrhyw edifeirwch".

Gwadodd Carl Mills iddo ddechrau'r tân laddodd ei ferch fach chwe mis oed, mam ei blentyn Kayleigh Buckley a'i mam hithau Kim Buckley mewn tŷ yng Ngwmbrân y llynedd.

Dywedodd Gregory Bull QC: "Fe lofruddiodd dri o bobl. Fe oedd y dyn wnaeth gynnau'r tân.

"Fe wnaeth e hynny yn anghyfreithlon gyda'r bwriad o o leiaf achosi niwed i rywun oedd yn y tŷ."

Sigarét

Yn Llys y Goron Casnewydd cyfeiriodd at dystiolaeth arbenigwr tân a dywedodd ei bod hi'n debygol bod y tân wedi cychwyn oherwydd fflam noeth.

Roedd yn chwerthinllyd meddwl, meddai, fod y tân wedi dechrau oherwydd sigarét.

"Cafodd y tan ei ddechrau yn fwriadol pan oedd hi yn dywyll a byddai'r diffynnydd wedi disgwyl i'r bobl fod yn eu gwelyau'n cysgu.

"Fe fyddai'n gwybod hyn, unwaith yr oedd y tân wedi cyrraedd tu mewn y tŷ na fyddai yna unrhyw obaith i Kayleigh a'i mam. Fyddai dim modd iddyn nhw ddianc.

"Fe fyddech chi yn disgwyl iddo wybod beth fyddai wedi digwydd i'w ferch chwe mis oed. Mae mwg yn lladd gymaint â thân.

"Doedd ei hysgyfaint ddim wedi datblygu yn llawn. Wnaeth e ddim meddwl dwywaith. Roedd e yn bwriadu achos niwed difrifol i'r babi."

'Cilwenu'

Dywedodd yr erlyniad fod y ffaith fod llygad-dyst wedi dweud iddo ymateb drwy "wenu" neu "gilwenu" ar ôl iddo gael ei arestio yn dangos ei fod yn euog o lofruddio aelodau o'r teulu.

Honnodd fod agwedd y diffynnydd at ei fabi Kimberley yn "annaturiol" am ei fod yn credu nad ef oedd tad y babi a bod ei gariad Kayleigh wedi bod yn anffyddlon.

Roedd y diffynnydd yn "ddig" fod Kayleigh yn "rhoi'r babi'n gyntaf' ac yn ddig y byddai ef yn cael "llai o ddylanwad" ar ei bywyd, meddai.

Dywedodd Mr Bull fod Mr Mills yn defnyddio'r ateb: "Dw i ddim yn cofio" ar gyfer unrhyw gwestiynau anodd.

"Mi ddywedodd gelwydd wrth yr heddlu yn rhwydd ... Mi ddywedodd gelwydd wrthoch chi (y rheithgor) yn rhwydd ...

"Pan ofynnais iddo am y negeseuon testun, yr unig beth ddywedodd oedd: 'Dw i ddim yn cofio'.

'Ffiaidd'

"Doedd e ddim yn neu roedd yn dewis peidio dangos unrhyw edifeirwch."

Ar ran yr amddiffyn dywedodd Patrick Harrington QC: "Ni ddylech gael y syniad bod y sawl anfonodd y negeseuon testun yn euog o lofruddio.

Roedd y negeseuon testun yn "ffiaidd," meddai, ond nid oedd hynny'n golygu ei fod yn llofrudd.

"Mae'n ddyn sy'n bygwth ond a yw'n ddyn sy'n gweithredu'r bygythiadau?

"Dwi'n cytuno bod y negeseuon yn ffiaidd ond ble mae'r dystiolaeth arall iddo gyflawni'r drosedd?"

Wrth gyfeirio at yr hyn ddywedodd yr arbenigwyr tân, dywedodd nad oedd modd gwadu bod y tân o bosib' wedi ei gynnau'n ddamweiniol.

Dywedodd wrth y rheithgor: "Mae 'na berygl y gall y negeseuon testun ddylanwadu ar eich barn. Peidiwch â gadael i hyn ddigwydd."