Asesu effaith datganoli treth stamp i Lywodraeth Cymru

  • Cyhoeddwyd
Tai
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru yn credu y byddai cael rheolaeth dros dreth stamp yn hybu'r farchnad dai ac yn cefnogi'r diwydiant adeiladu

Mae disgwyl i Lywodraeth y DU gyhoeddi eu bod yn ymgynghori gyda busnesau a ddylai Llywodraeth Cymru gael rheolaeth ar dreth stamp.

Dyma un o'r prif argymhellion yn adroddiad comisiwn Silk ar ddatganoli ond mae gweinidogion eisiau asesu'r effaith ar y diwydiant tai ac adeiladu cyn bwrw 'mlaen ag unrhyw gynlluniau.

Mae disgwyl i brif ysgrifennydd y Trysorlys, Danny Alexander, gadarnhau ymgynghoriad byr gyda busnesau, fyddai wedi'i gwblhau erbyn yr hydref - sef pryd mae disgwyl i Lywodraeth y DU roi ei hymateb yn llawn i adroddiad Silk.

Mae'r adroddiad yn argymell rhoi rhagor o rymoedd i Lywodraeth Cymru i amrywio trethi.

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ystyried rheolaeth dros dreth stamp, sy'n cael ei dalu ar werthiant eiddo, yn hollbwysig i hybu'r farchnad dai a chefnogi'r diwydiant adeiladu. Byddai hefyd yn dod ag incwm i Fae Caerdydd, fyddai'n galluogi gweinidogion i weithredu pwerau benthyca newydd.

Ond mae gweinidogion yn San Steffan eisiau asesu'r effaith bosib o gyflwyno trethi amrywiol ar fusnesau'r naill ochr neu'r llall i glawdd Offa.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol