Dyn wedi marw ar ôl disgyn i afon yn Y Waun, ger Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
Map o'r ardal
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr awdurdodau eu galw i'r safle ychydig cyn 7:00yh nos Fawrth

Daeth cadarnhad fod dyn 21 oed a gafodd ei achub o afon yn Y Waun ger Wrecsam nos Fawrth wedi marw.

Y gred yw ei fod yn dod o Sir Amwythig.

Roedd y gwasanaethau brys wedi cael eu galw i'r ardal wrth aber Afon Ceiriog ac Afon Dyfrdwy toc cyn 7:00pm ar ôl adroddiadau fod dyn wedi disgyn i'r dŵr a ddim wedi dod yn ôl i'r wyneb.

Cafodd ei dynnu o'r afon bron i awr yn ddiweddarach a chafodd ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Brenhinol Amwythig.

Cadarnhawyd yn hwyr nos Fawrth ei fod wedi marw.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i'r digwyddiad.

"Rydym yn atgoffa'r cyhoedd am beryglon nofio mewn dyfroedd agored, yn enwedig yn y tywydd cynnes," meddai llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru.