Llofruddiaeth Pencoed: cyhoeddi enw'r ddynes

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r ddynes gafodd ei llofruddio yn hwyr nos Sul.

Roedd Assia Newton yn 44 oed ac yn fam i dri o blant a chafodd ei chorff ei ddarganfod yn ei chartref ym Mhencoed ger Pen-y-bont.

Mae dyn 45 oed gafodd ei arestio ar amheuaeth o'i llofruddio yn derbyn triniaeth feddygol.

Daeth plismyn o hyd i'r ddynes ar Stad Tybryn ar ôl i aelodau o'r teulu godi pryderon.

Car du

Dywedodd yr heddlu eu bod yn parhau i ymchwilio i achos y llofruddiaeth ac apelio am wybodaeth am symudiadau car Peugeot 307 du gyda'r rhif cofrestru KO 04 VDA.

Yn benodol, maen nhw am wybod lle oedd y car rhwng 2pm ddydd Sul Gorffennaf 14 a 12.30pm ddydd Llun Gorffennaf 15.

Gall unrhyw un â gwybodaeth ffonio Gorsaf Heddlu Pen-y-bont ar 01656 306099 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.