Dim llythyrau apêl i gleifion anabl gan feddygon teulu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae corff sydd yn cynrychioli meddygon teulu yn dweud bod ysgrifennu llythyron apel yn golygu bod llai o amser ganddynt i weld cleifion

Mae pobl yn ne ddwyrain Cymru yn cael trafferthion i gael llythyr apêl gan eu meddyg teulu os yw eu cais i gael budd-daliadau anabl yn cael eu gwrthod.

Dywed Pwyllgor Meddygol Lleol Bro Taf, sy'n cynrychioli meddygon teulu, y dylai eu haelodau roi'r gorau i ysgrifennu'r llythyrau am fod hyn yn golygu eu bod yn gweld llai o gleifion.

Ond mae grŵp Anabledd Cymru yn dweud fod y penderfyniad yn un hollol ddideimlad.

Y system

Mae gan feddygon teulu ddyletswydd i roi gwybodaeth feddygol sylfaenol i ATOS, y cwmni sydd yn gyfrifol am asesu pa fudd-daliadau y dylai pobl gael.

Os yw ATOS yn gwrthod y cais cyntaf fe all y person sy'n gofyn am y budd-dal apelio.

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn annog unrhyw dystiolaeth i gefnogi'r cais a gall hynny gynnwys nodyn doctor.

Does yna ddim rheidrwydd ar feddyg teulu i ysgrifennu'r nodyn yma.

Ers i Lywodraeth San Steffan gyflwyno newidiadau budd-daliadau mae meddygon teulu wedi gweld cynnydd sylweddol yn y nifer o geisiadau o bobl sydd am apelio.

Pwysau ychwanegol

Ar y Post Cyntaf bore Mercher dywedodd y Doctor Duncan Williams, sy'n feddyg teulu yn Nyffryn Aman, fod hyn yn ychwanegu at bwysau gwaith y meddygon.

"Beth mae'r llywodraeth yn trio ei wneud yw rhoi (y cyfrifoldeb) hwn ar y meddygon teulu a beth mae'r meddygon teulu yn ei ddweud ydy bod baich arnon ni i edrych ar ôl y cleifion pan maen nhw'n dost."

Dywedodd hefyd bod perthynas y claf a'r meddyg yn cael ei amharu os yw'r doctor yn penderfynu peidio cefnogi'r cais apêl ac nad yw'r llythyron mewn gwirionedd yn aml yn gwneud gwahaniaeth o ran y penderfyniad.

Sefyllfa anodd

Wrth ddeall bod y gwaith ychwanegol yma yn gallu achosi anhawster i feddygon teulu mae Aled Edwards, aelod Cymru o Bwyllgor Anabledd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn dweud bod pobl sydd yn apelio mewn sefyllfa anodd.

"Efallai bod o yn gwneud o yn symlach i'r meddygon teulu ond yn sicr ddigon dydy o ddim yn gwneud o'n symlach i'r cleifion ac i'r bobl sydd yn hawlio'r budd-daliadau yma oherwydd maen nhw mewn sefyllfa wirioneddol anodd.

"Yn amlwg iawn does ganddyn nhw ddim hyder yn y system mae ATOS yn defnyddio ac efallai does ganddyn nhw ddim modd i gynnal apêl effeithiol ac mae hynny yn llawer llawer mwy cymhleth iddyn nhw wrth gwrs," ychwanegodd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol