Tywydd poeth yn gwaethygu llygredd mewn ffatri

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Tata Steel ei bod yn hyderus y bydd y sefyllfa yn gwella

Mae gweithfeydd dur yn ardal Port Talbot yn dweud eu bod yn gweithredu i ddelio gyda dwst du sydd yn dod o'r ffatri sydd wedi gwaethygu yn ddiweddar achos y tywydd poeth.

Yn ôl trigolion lleol yr ardal mae Tata Steel wedi bod yn cynhyrchu llawer o'r dwst o'r ffatri yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Am fod y tymheredd wedi codi mae'n setlo ar geir, tai a gerddi pobl sydd yn byw yn agos.

Mae Tata yn dweud ei bod yn cymryd camau i wella'r broblem ac yn hyderus y bydd y sefyllfa yn gwella.

Dywed Cyfoeth Naturiol Cymru ei bod wedi cael nifer o adroddiadau gan bobl yn pryderu am effaith y llygredd a'i bod yn disgwyl i Tata wella'r sefyllfa.

Hofran yn yr awyr

Mae cynghorydd Castell Nedd Port Talbot Rob Jones, sydd yn cynrychioli Margam yn dweud bod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn "ofnadwy".

"Gyda'r tywydd fel mae hi mae pobl yn gadael ei ffenestri ar agor ac mae'r dwst wedi bod yn mynd i dai pobl.

"Mae'r tywydd sych yn golygu nad yw'r dwst yn diflannu (dissipating). Pe byddai yna law neu wynt mi fyddai yn mynd.

"Mi es i am dro gyda fy ngwraig ychydig ddyddiau yn ôl ac mae'r dwst fel niwl sydd yn hofran yn yr awyr dros Fargam a Tai-bach."

Cynllun gweithredu

Dywedodd llefarydd ar ran Tata eu bod yn monitro lefelau dwst yn agos ac yn cael ei chraffu gan y cyngor lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru.

"Rydyn ni wedi cael ychydig o broblemau technegol ond mi rydym ni wedi gweithredu ac rydyn ni yn hyderus y bydd y sefyllfa yn gwella.

"Er mwyn taclo allyriad dwst yn y tymor hir mae gyda ni gynllun gweithredu sydd wedi ei lunio i leihau lefelau dwst ac mi fyddwn i yn gweithio gyda chwmnïau perthnasol eraill i leihau'r hyn sydd yn cael ei gynhyrchu o'r gweithfeydd dur."

Ychwanegodd y llefarydd bod delio gyda'r broblem yn fwy o her yn y tywydd poeth.