Damwain ddifrifol ar yr A470

Cyhoeddwyd

Mae'r A470 wedi ei hail-agor yn dilyn damwain ddifrifol ddydd Gwener.

Cafodd y ffordd ei chau i'r ddau gyfeiriad rhwng yr A465 ffordd Blaenau'r Cymoedd a'r A4059 ger Storey Arms yn dilyn y ddamwain.

Roedd dau gerbyd wedi taro yn erbyn ei gilydd yn gysylltiedig gyda'r digwyddiad ac roedd un person yn sownd yn un o'r ceir.

Galwyd yr ambiwlans awyr a cafodd pedair injan dân eu hanfon i'r safle.

Roedd adroddiadau o dagfeydd traffig yn dilyn y ddamwain, ond mae'r ffordd bellach wedi agor.