BBC Cymru Fyw

Mesurau diogelwch i ras fynydd ym Mannau Brycheiniog

Published
image copyrightBrecon Beacons National Park Authority
image captionMae cwrs Ras Fan Dance yn mynd am 24km dros y Bannau
Mae trefnydd ras fynyddig ym Mannau Brycheiniog wedi amddiffyn diogelwch y digwyddiad, wythnos wedi marwolaeth 2 filwr yn yr ardal.
Mae Ras Fan Dance wedi ei seilio ar brawf milwrol yr SAS, gyda'r cwrs 24km yn mynd 886 o fetrau i fyny mynydd Pen y Fan ac yn ôl.
Yn ôl y trefnydd, y cyn-filwr Ken Jones, mae'r cwrs "mor agos â phosib" at gwrs milwrol.
Ond mae'n dweud bod y mesurau angenrheidiol mewn lle i sicrhau diogelwch i gystadleuwyr.

Trasiedi

Mae 350 o gystadleuwyr wedi eu cofrestru ar gyfer y ras ddydd Sadwrn, wythnos wedi marwolaeth 2 filwr oedd yn hyfforddi ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn.
Un o'r milwyr oedd Is-gorporal Craig Roberts o Fae Penrhyn.
Dëellir fod y ddau fu farw yn ceisio bod yn aelodau o Fyddin Diriogaethol yr SAS, drwy gwblhau gorymdaith wrth i'r tymheredd gyrraedd 30C mewn mannau.
Er bod elfennau o'r ras ddydd Sadwrn yn debyg i brofion y lluoedd arfog, mae Ken Jones yn dweud bod y digwyddiad yn ddiogel.

"Mor debyg â phosib"

Dywedodd bod cystadleuwyr yn cario llai o bwysau na milwyr yn hyfforddi.
"Mae'n 20 pwys yn llai, ac wrth gwrs byddai'r milwyr yn cario gwn 10 pwys hefyd, a dŵr a bwyd."
Cystadleuwyr profiadol sy'n ceisio cwblhau'r Fan Dance yn ôl Mr Jones, ac mae'n dweud eu bod wedi derbyn gwybodaeth o flaen llaw am ddiogelwch, hyfforddiant ac anghenion ffitrwydd.
Mae'r ras yn dechrau am 8 o'r gloch fore Sadwrn er mwyn i redwyr osgoi'r gwres gwaethaf, ac mae nifer o fannau ar hyd y cwrs i redwyr gasglu dŵr ychwanegol.
Mae'r trefnwyr yn dweud y bydd rhedwyr yn cael eu monitro yn ystod y ras hefyd.
"Byddwn yn gofyn cwestiynau i wneud yn siŵr eu bod yn gallu parhau," meddai Ken Jones.
"Byddwn yn gofyn am eu teuluoedd, gofyn am y cwrs a chyfeirnodau grid, a rhoi problemau mathemateg i brofi eu sgiliau meddwl."
Er y mesurau yma, mae Mr Jones yn dweud bod y ras "mor debyg â phosib" i brofion y lluoedd arfog, ac yn un o 'r rasys anoddaf ym Mhrydain.

Cefnogaeth

Mae'r ras wedi denu cefnogaeth gan un aelod o dîm achub yn yr ardal, ond pwysleisiodd Mark Jones, is-reolwr Tîm Achub Aberhonddu bod angen bod yn ddiogel.
"Rydw i'n cefnogi digwyddiadau fel hyn, yn lle bod pobl yn eistedd o flaen y teledu."
"Ond mae angen i gystadleuwyr wybod beth maen nhw'n ei wneud."
"Mae angen mynd a digon o ddŵr a bwyd, gorchuddio eu hunain rhag yr haul a chadw digon o hylif yn y corff."

Straeon perthnasol

  • 'Ymchwiliad llawn' i farwolaethau milwyr ym Mannau Brycheiniog