Teimlo effeithiau'r tywydd poeth yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
TraethFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
30.9C oedd y tymheredd uchaf ddydd Gwener. Mae disgwyl i'r tywydd braf bara i mewn i'r wythnos nesaf.

Mae'r tywydd poeth diweddar wedi achosi i nifer y galwadau i Wylwyr y Glannau gynyddu, problemau ar y ffyrdd a thanau gwyllt yng Nghymru.

Cyrhaeddodd y tymheredd 30.9C ym Mhorthmadog ddydd Gwener, ac er bod nifer yn mwynhau'r haul, mae 'na rybuddion am y peryglon.

Mae Gwylwyr y Glannau yn dweud eu bod wedi derbyn 456 o alwadau rhwng 15 Mehefin a 16 Gorffennaf yng Nghymru.

Roedd rhaid iddyn nhw ddelio gyda 2,859 o alwadau dros Brydain, cynnydd o 23% o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Wrth i wyliau'r haf ddechrau i blant ysgol, mae pennaeth Gwylwyr y Glannau Peter Dymond wedi atgoffa pobl i gymryd gofal.

"Rydyn ni'n annog pobl i gael hwyl, ond i fod yn ddiogel ar y môr, yn enwedig yn y tywydd braf yma."

"Os ydych chi'n mynd i nofio, byddwch yn ymwybodol o'r amodau allan ar y môr, a rhowch wybod i rywun ar y lan sydd yn gallu cadw golwg arnoch chi."

Marwolaethau

Fe allai cymaint â 100 o bobl fod wedi marw yn sgil y tywydd poeth diweddar yng Nghymru yn ôl un astudiaeth.

Mae Ysgol Glendid a Meddygaeth Trofannol Llundain yn amcangyfrif bod rhwng 60 a 100 o bobl wedi marw rhwng 6-14 o Orffennaf.

Disgrifiad o’r llun,
Mae un astudiaeth yn awgrymu bod 100 o bobl wedi marw yn sgil y tywydd poeth diweddar

Dywedodd Ben Armstrong o'r ganolfan mai pobl hŷn fyddai'r mwyafrif o'r rhain. Ychwanegodd hefyd efallai bod rhai o'r marwolaethau wedi digwydd, "ymhlith pobl a fyddai wedi marw ychydig wythnosau wedyn oni bai am y tywydd poeth."

Mae'r amcangyfrif yn cael ei wneud gan dybio bod y risg o farwolaeth yn cynyddu gyda phob gradd y mae'r tymheredd yn codi tu hwnt i drothwy penodol.

Ffyrdd

Dyma'r seithfed diwrnod yn olynol i'r tymheredd gyrraedd 30C, ac mae'r gwres wedi bod yn cael effaith fawr ar rai ffyrdd yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Mae 'na rybudd i fodurwyr fod yn ofalus, wrth i brif ffyrdd yn Ninbych y Pysgod ddirywio oherwydd y gwres.

Roedd rhaid i weithwyr yn Sir Gaerfyrddin atgyweirio'r ffyrdd mewn sawl man, wedi i'r tymheredd uchel achosi craciau yn y ffyrdd.

Yn y de, mae'r Gwasanaeth Dân wedi dweud bod y tân yn Wattsville oedd wedi llosgi coetiroedd yn ystod yr wythnos, wedi ail gynnau.

Mae'r tân yn lledu i lawr y mynydd, ac mae hofrennydd y gwasanaeth yn delio gyda'r digwyddiad.