Cameron yn cyhoeddi cyfyngiadau we

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Cameron yn benderfynol o'i gwneud hi'n anoddach i bobl gael gafael ar ddeunydd treisgar ar y we

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi cyhoeddi cynlluniau i ddelio â phornograffi ar y we.

Dywedodd nad oedd cwmnïau rhyngrwyd yn gwneud digon i fynd i'r afael â'r mater.

Ychwanegodd ei fod am i'r cwmniau ddarparu meddalwedd fydd yn atal pornograffi yn awtomatig oni bai fod pobl yn dewis ei dderbyn.

Ond mae rhai wedi codi pryderon y gallai'r cynllunio arwain at fwy o gyfangiadau ar ddefnydd o'r we yn y dyfodol.

'Hen bryd gweithredu'

Ar hyn o bryd mae angen i ddefnyddwyr osod meddalwedd eu hunain er mwyn atal pornograffi.

O dan gynlluniau'r prif weinidog bydd hi'n anghyfreithlon i bobl fod â delweddau pornograffig ar y we yn dangos trais - bydd hyn yn sicrhau fod gan Gymru a Lloegr reolau tebyg i rai sy'n bodoli eisoes yn yr Alban.

Yn ei araith, rhybuddiodd Mr Cameron fod pornograffi ar-lein yn "cyrydu plentyndod".

"Nid wyf yn gwneud yr araith er mwyn codi braw, ond oherwydd rwy'n credu'n gryf fel gwleidydd, ac fel tad, fod hi'n hen bryd gweithredu.

"Mae hyn yn fater syml iawn, sef sut mae gwarchod ein plant a diogelu eu diniweidrwydd."

Rheolau newydd

Bydd y rheolau'n berthnasol i gwsmeriaid hen a newydd, gyda chyfrifon newydd yn rhwystro pornograffi'n awtomatig oni bai bod defnyddwyr yn diffodd y rhwystrau hynny.

Bydd miliynau o ddefnyddwyr sydd â chyfrifon yn barod yn cael neges gan eu darparwyr rhyngrwyd yn gofyn iddyn nhw ddewis a ydyn nhw am rwystro deunydd pornograffig.

Mae mesurau eraill yn cynnwys:

  • Cyfreithiau newydd fel bod yr un rheolau'n berthnasol ar gyfer fideos ar-lein ag ar gyfer rhai sy'n cael eu gwerthu mewn siopau;
  • Bydd gan wefannau chwilio tan fis Hydref i gyflwyno mesurau ychwanegol i atal cynnwys anghyfreithlon;
  • Mwy o rybuddion gyda rhifau ffôn llinellau cymorth wrth i bobl chwilio am ddeunydd anghyfreithlon;
  • Bydd arbenigwyr yn cael rhagor o bwerau i archwilio rhwydweithiau cyfrinachol sy'n rhannu deunydd;
  • Bydd bas data o ddelweddau pornograffi plant yn cael ei sefydlu gan heddluoedd ar draws y DU er mwyn dod o hyd i ddeunydd anghyfreithlon a'r pidoffiliaid sy'n edrych ar y deunydd.

'Falch sobor'

Dywedodd Dai Davies o'r elusen plant Kidscape ei fod yn croesawu cyhoeddiad Mr Cameron.

"Dwi'n falch sobor fod y prif weinidog yn dechrau mynd ar y daith yma - mae'n hen amser bod y gyfraith yn y wlad yma a dros y byd yn edrych ar y broblem," meddai Mr Davies.

"Dyw rhai pobl ddim yn deall y broblem yma a pa mor ddrwg ydi rhai o'r delweddau.

"Mae yna bump lefel o ddelweddau ac mae'r rhai ar y top mor ofnadwy dwi dal yn eu cofio ers pan oni yn y busnes gyda'r heddlu a dwi yn deffro weithiau yn gweld rhai - mae o'n sobor.

"Dydw i ddim yn dallt pam ein bod ni ddim yn rhoi mwy o sylw i'r broblem yma, alla i ddim meddwl am unrhywbeth sy'n gwneud mwy o niwed i blant na be sydd ar y we ar y foment."

Ond, wrth siarad ar Radio Cymru dywedodd yr ymgynghorydd annibynnol ym maes technoleg gwybodaeth Glyn Howells fod rhai yn poeni y gall y penderfyniad arwain at fwy o gyfyngiadau yn y dyfodol.

Dywedodd: "Pryder rhai pobl yw pan fod llywodraethau yn cyflwyno deddfau ac yn y blaen i reoli be sy'n digwydd ar y we mae hynny'n mynd yn erbyn be sydd wedi bod yn system agored iawn lle mae pobl wedi bod yn medru rhoi eu barn yn agored iawn a bod hynny efallai yn symudiad allai arwain at gyfyngiadau llai derbyniol ar y we."

Dywedodd llefarydd ar ran Google: "Mae gennym bolisi o beidio â chaniatáu'r defnydd o unrhyw ddelweddau sy'n ymwneud â cham-drin plant mewn unrhyw fodd.

"Pan rydym yn canfod deunydd o'r fath rydym yn ymateb yn gyflym i'w waredu ac yn cysylltu â'r awdurdodau priodol.

"Yn ddiweddar fe wnaethom gyfranu £3.3 miliwn i daclo'r broblem ac rydym yn benderfynol o barhau ein trafodaethau gyda'r llywodraeth ar y mater."

Straeon perthnasol