BBC Cymru Fyw

Cwmni meddygol yn symud o Loegr i dde Cymru

Published
image copyrightSPL
image captionBydd y cwmni yn symud o Guilford i Gymru
Fe fydd cwmni meddygol yn symud i dde Cymru ar ôl sicrhau cymhorthdal o £33.2 miliwn er mwyn parhau â gwaith ymchwil i gelloedd bonyn.
Bydd ReNeuron, sydd wedi derbyn cymhorthdal o bron £14 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru, yn symud o Guilford.
Mae'r cwmni yn ceisio datblygu triniaeth i gleifion sydd wedi dioddef strôc.
Ar y dechrau, bydd y cwmni yn cyflogi 25 o weithwyr, ond mae posibilrwydd y gallai hynny gynyddu i hyd at 70.
Does yna ddim penderfyniad wedi ei wneud ynglŷn ag union leoliad y cwmni yng Nghymru ond mae disgwyl iddynt symud o fewn dwy flynedd.
Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r cwmnïau sy'n ymwneud â gwaith ymchwil a thechnoleg feddygol yn cyflogi 15,000 o bobl yng Nghymru, ac yn cyfrannu £1.3 biliwn i'r economi.
Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Cymru, ei bod wrth ei bodd â chynlluniau ReNeuron.
"ReNeuron yw'r cwmni cyntaf yn y byd i gael yr hawl i gynnal treialon clinigol ar y math yma o dechnoleg gyda chelloedd bonyn er mwyn trin cleifion strôc."