Carcharu dyn o Wynedd wedi lladrad arfog

Cyhoeddwyd

Cafodd dyn 20 oed o Wynedd ei garcharu am bum mlynedd ar ôl pledio'n euog i ladrad arfog yn Llanberis ar Ddydd Gŵyl Dewi'r llynedd.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Rhodri ab Eilian yn cario cyllell machete wrth iddo ddwyn £160 a sigarets o siop Londis yn y pentref.

Plediodd ab Eilian, o Fro Rhiwen, Rhiwlas, Bangor, yn euog i gyhuddiad arall o geisio dwyn gan ddyn yn Rhiwlas ar yn un diwrnod.

Dywedodd y barnwr Dafydd Hughes ei bod yn ffodus na chafodd y dyn yn yr achos hwnnw ei anafu'n ddifrifol.

Cyfaill i'r diffynydd a oedd yn gyfrifol am yr ymosodiad, tra bod ab Eilian yn aros amdano mewn car.

Dywedodd y barnwr fod perchnogion siopau mewn ardaloedd gwledig mewn sefyllfa fregus a bod angen i'r llysoedd eu hamddiffyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol