BBC Cymru Fyw

Rhybudd o lifogydd

Published
Mae yna rybudd i bobl fod ar eu gwyliadwriaeth rhag llifogydd gyda rhagolygon o law trwm a tharanau yng Nghymru.
Dywed y Swyddfa Dywydd y bydd yna gawodydd trwm yn y gogledd nos Llun gan ledu i weddill Cymru dydd Mawrth a dydd Mercher.
Yn ôl asiantaeth Cyfoeth Naturiol Cymru mae'r tywydd cynnes diweddar yn golygu fod y tir yn galed, ac y bydd dŵr glaw yn llifo drosto yn gynt.
Fe allai hyn olygu risg o lifogydd ar y ffyrdd wrth i nentydd a ffosydd orlifo.
Mae rhybudd y gallai amodau gyrru fod yn anodd ac y dylid gwrando am adroddiadau tywydd cyn dechrau siwrne.
Mae'r manylion diweddara am rybuddion llifogydd ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru neu drwy ffonio'r llinell llifogydd ar 0845 988 1188.