Arestio dau fel rhan o ymchwiliad

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent wedi arestio dau fel rhan o'u hymchwiliad i honiadau o gam-drin rhywiol a chorfforol hanesyddol yn ardaloedd Caerffili ac Aberfan.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi arestio dyn 55 oed o ardal Parc Lansbury a dynes 44 oed o ardal Tredegar Newydd fel rhan o'r ymchwiliad.

Maen nhw yn y ddalfa yn cynorthwyo'r heddlu gyda'r ymchwiliad

Dylid unrhyw un sydd â gwybodaeth neu bryderon yn ymwneud â'r achos gysylltu â'r heddlu ar 101.