Rhybudd i nofwyr yn Llanelli

  • Cyhoeddwyd
AlgaeFfynhonnell y llun, John Grayson
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn rhybuddio y gall yr algae fod yn beryglus i bobl ac anifeiliaid

Mae nofwyr yn Llanelli yn cael eu rhybuddio i beidio â mynd i'r dŵr yn North Dock oherwydd algae.

Mae cyngor Sir Gaerfyrddin yn dweud y gall yr aglae achosi salwch i bobl neu anifeiliaid.

Mae'r cyngor wedi gosod arwyddion i rybuddio nofwyr, ac maent yn dweud y byddant yn parhau i fonitro safon y dŵr.

Y gred yw bod algae hefyd wedi lladd 100 o bysgod yn Afon Llwchwr, dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru bod yr algae wedi lleihau lefelau ocsigen yn y dŵr.

Dywedodd pennaeth diogelwch cyhoeddus y cyngor, Philip Davies:

"Byddwn yn parhau i fonitro cyflwr y dŵr yn y doc ac mewn safleoedd eraill, ac yn profi am lefelau'r algae yn y dŵr."

"Rydym yn gweithio yn agos gyda'r awdurdodau perthnasol i leihau'r risg i'r amgylchedd ac i bobl leol."

Mae'r algae yn dyfiant naturiol sy'n digwydd mewn llynnoedd neu ddociau pan fo digon o olau gan yr haul, ond mae rhybudd y gall achosi salwch i bobl ac anifeiliaid.

Lladd pysgod

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn ymchwilio i achos gwahanol, lle fu farw 100 o bysgod yn cynnwys brithyll brown a brithyll y môr yn Afon Llwchwr.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae'r arwyddion cynnar yn awgrymu bod y pysgod wedi eu lladd oherwydd tyfiant yr algae, gan arwain at lefelau isel o ocsigen yn y dŵr.

"Bydd newid yn y tywydd, ac ychydig o law yn debygol o wella'r sefyllfa yn yr afon."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol