Croeso Cymreig i'r tywysog newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae cydweithwyr y dug yng nghanolfan yr awyrlu yn Y Fali wedi anfon fideo gyda'u dymuniadau gorau.

Mae negeseuon yn llongyfarch Dug a Duges Caergrawnt ar enedigaeth eu mab wedi eu hanfon o Gymru.

Mae gan y cwpwl gartref yn Ynys Môn, ac mae cydweithwyr y dug yng nghanolfan yr awyrlu yn Y Fali wedi anfon fideo gyda'u dymuniadau gorau.

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol David Jones, a'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dymuno'n dda i'r Dug a'r Dduges.

Cyfeiriodd David Jones at "achlysur llawen" gan ddweud ei fod "wrth ei fodd i glywed am enedigaeth ddiogel Tywysog mwyaf newydd ein cenedl."

Dywedodd Carwyn Jones: "Mae gan y cwpwl eisoes gysylltiadau cryf â Chymru, gan ddewis Ynys Môn fel lle i fyw ar ddechrau eu bywyd priodasol, a bydd croeso cynnes iawn iddyn nhw yma fel teulu bob amser."

Neges fideo

Ddydd Mawrth anfonodd cydweithwyr y dug yn Y Fali, ble mae'n beilot gyda'r timau chwilio ac achub, negeseuon fideo.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dug Caergrawnt yn beilot chwilio ac achub yn Ynys Môn

Dywedodd un bod angen i'r dug ddychwelyd er lles y tîm pêl-droed.

Bydd y dug yn cael pythefnos o gyfnod tadolaeth o'r Weinyddiaeth Amddiffyn, cyn dychwelyd i'w ddyletswyddau.

Mae Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd wedi anfon llongyfarchiadau.

Dywedodd Rosemary Butler ei bod yn ysgrifennu ar ran y Cynulliad:

"Boed i chi fwynhau'r amser arbennig hwn gan wybod fod y genedl hefyd yn dathlu bod y Babi Brenhinol wedi cyrraedd yn saff.

"Edrychwn ymlaen at groesawu aelod newydd y Teulu Brenhinol i Gymru yn y dyfodol agos."

Mae'r dug yn is-noddwr Undeb Rygbi Cymru ac yn noddwr Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru ar gyfer chwaraewyr sydd wedi eu hanafu.

Dywedodd Prif Weithredwr Grŵp URC, Roger Lewis: "Rydym wrth ein boddau dros y cwpwl Brenhinol ac yn ymuno â gweddill y genedl yn cynnig ein cofion didwyll gorau a'n llongyfarchiadau ar y newyddion da yma."

Ffynhonnell y llun, Y Bathdy Brenhinol
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Bathdy wedi cynhyrchu 2013 o'r ceiniogau

Ceiniog arian

Bydd babanod a aned ar yr un diwrnod â'r tywysog newydd yn derbyn ceiniog arian a wnaed yn y Bathdy Brenhinol.

Cyhoeddodd y Bathdy yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf y byddai plant sy'n rhannu'r pen-blwydd yn gallu derbyn un o'r darnau arian, sy'n werth £28 yr un.

Mae angen i rieni sydd am hawlio un gofrestru ar dudalen Facebook y Bathdy o fewn 60 diwrnod a darparu tystysgrif geni eu plentyn.