Kathleen Isaac
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dysgwr y Flwyddyn: Kathleen Isaac

23 Gorffennaf 2013 Diweddarwyd 13:09 BST

KATHLEEN ISAAC

O Abertawe y daw Kathleen a phan symudodd o'r ddinas i Cross Hands bum mlynedd yn ôl, sylweddolodd pa mor gryf oedd y Gymraeg yn yr ardal leol a'i bod yn awyddus i ddysgu Cymraeg gyda'i phlant.

Dechreuodd greu bywyd Cymraeg o'i hamgylch, gan fynychu gwersi rheolaidd yn y Ganolfan Cymraeg i Oedolion lleol, ymarfer yr iaith y tu allan i'r ystafell ddosbarth, darllen llyfrau Cymraeg gyda'r plant, gwylio S4C, gwrando ar Radio Cymru, a darllen arwyddion Cymraeg mewn siopau.

Mae Kathleen yn dilyn y cwrs canolradd unwaith yr wythnos, ac yn mynd i ddosbarth "Siawns am Sgwrs" yn rheolaidd.

Dywedodd fod pawb yn ei bywyd yn gwybod ei bod yn dysgu Cymraeg ac mae hi'n dysgu geiriau newydd bob dydd, ac yn eu hymarfer gyda theulu a ffrindiau.