Glesni Haf Jones yn ennill Medal Ddrama Eisteddfod 2013

  • Cyhoeddwyd
Glesni Haf Jones
Disgrifiad o’r llun,
Glesni Haf Jones o Gaerdydd sydd wedi ennill Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffuniau 2013.

Glesni Haf Jones o Gaerdydd sydd wedi ennill Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffuniau 2013.

Y dasg eleni oedd cyfansoddi drama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd a'r beirniaid oedd Geraint Lewis a Mared Swain.

Roedd 13 o bobl wedi ymgeisio am y Fedal eleni, ond daeth gwaith Glesni - 'Dŵr Mawr Dyfn' dan y ffugenw 'Famau dwi' - i'r brig.

Dywedodd Geraint Lewis, wrth draddodi'r feirniadaeth yn y Pafiliwn ddydd Iau:

"Mae gan y dramodydd ddawn ysgrifennu a phob clod iddo/i am ddefnyddio ffurf theatrig i gyfathrebu teimladau ac emosiynau mewn ffordd mor gyffrous."

Tryweryn

Mae 'Dŵr Mawr Dyfn' yn ddrama am ferch ifanc, Tryweryn, sydd ar fin priodi gŵr sydd dipyn yn hŷn na hi, cyn gariad ei mam. Mae'n dathlu ei noson iâr gyda'i hunig ffrind, Cadi Wyn.

Mae tad y ferch yn byw yn Lerpwl a dyma yw prif ganolbwynt y ddrama. Mae'n mynd ar ei noson iâr er mwyn cael esgus i weld ei thad nad yw hi wedi gweld ers ei harddegau. Mae'n teimlo casineb at ei mam am ei bod yn ei beio am adael ei thad flynyddoedd ynghynt.

Mae Tryweryn yn symbol o'r Cymry ifanc, y rhwyg sydd rhwng aros yng Nghymru i gadw Cymreictod yn fyw a'r awydd i ddianc a phrofi bywyd. Mae'r fam yn y ddrama yn cynrychioli'r Gymraes draddodiadol a'r tad yn symbol o rywun sydd wedi cael llond bol ar Gymru.

Disgrifiad o’r llun,
Llif ymwybod Tryweryn yw'r ddrama - mae'r cyfan yn digwydd yn ei phen

Llif ymwybod Tryweryn yw'r ddrama - mae'r cyfan yn digwydd yn ei phen. Yn gefndir i'r stori, mae boddi Tryweryn a'i effaith ar Gymru a'r gymuned ei hun.

Ganed Glesni yn Yr Wyddgrug yn 1986. Aeth i'r Brifysgol yn Aberystwyth a graddio mewn Cymraeg a Drama. Ar ôl ennill diploma ym Mhrifysgol Caerdydd, bu'n gweithio am gyfnod yn Adran Olygoddol CBAC yn y brifddinas. Bellach mae'n swyddog ymchwil gyda Beaufort Research ac yn byw yn Grangetown, Caerdydd.

Rhoddwyd y Fedal Ddrama er cof am Urien William, yn rhoddedig gan ei briod Eiryd a'r plant, Hywel, Sioned a Steffan. Ynghyd â'r fedal, mae Glesni yn ennill gwobr ariannol o £500, yn rhoddedig gan Theatr Twm o'r Nant, Dinbych.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol