Darganfod corff wedi gŵyl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dydy'r dyn heb ei enwi, wrth i'r Heddlu gysylltu a'i deulu

Mae corff dyn wedi ei ddarganfod mewn pwll ddŵr, wedi adroddiadau bod nofiwr wedi mynd ar goll.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod y corff wedi ei dynnu o'r dŵr ddydd Mawrth yn Llanddewi Brefi.

Roedd grŵp o ffrindiau oedd yn ymweld â gŵyl gyfagos wedi mynd i'r dŵr ddydd Llun, ond cafodd yr Heddlu eu galw wedi i un fethu a dychwelyd.

Roedd yr Heddlu wedi chwilio'r ardal am y dyn, ond dywedon nhw fod corff wedi ei ddarganfod yn y dŵr ddydd Mawrth.

Mae'r Heddlu yn ceisio cysylltu gyda theulu'r dyn.

Mae'r cyhoedd wedi eu rhybuddio i beidio â nofio mewn ardaloedd peryglus, wedi marwolaeth dau ddyn ym Mannau Brycheiniog yn ddiweddar.

Roedd y ddau wedi mynd i nofio mewn cronfeydd dŵr yn y tywydd poeth.

Bu farw dyn 52 oed yng nghronfa ddŵr Pontsticill ar 13 Gorffennaf, tra bod dyn 24 oed hefyd wedi marw yng nghronfa Cantref y diwrnod wedyn.