Llai yn cael eu lladd ar y ffyrdd

  • Cyhoeddwyd
Plant yn rhedegFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai yn dweud bod gormod o blant yn dal yn cael eu taro

Mae nifer y cerddwyr gafodd eu hanafu mewn damweiniau ar y ffordd wedi gostwng 79% ers 1979, yn ôl ffigyrau sydd wedi eu rhyddhau gan Lywodraeth Cymru.

Cafodd 15 person eu lladd mewn damweiniau ar y ffyrdd yn 2012 - y ffigwr ar gyfer 1979 oedd 103.

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos bod lleihad cyson wedi bod yn y nifer wnaeth ddioddef mân anafiadau ers 1991.

Mae dwy elusen yn dweud bod gormod o blant dal yn cael eu taro - mae'r BBC wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am ymateb.

Lleihad sylweddol

Dangosir y ffigyrau bod lleihad sylweddol wedi bod yn nifer y bobl sy'n cael eu hanafu ac yn cael eu lladd ar y ffyrdd yng Nghymru ers 1979.

Mae lleihad wedi bod yn y nifer sy'n cael eu hanafu'n ddifrifol neu eu lladd ymhob grŵp oedran, ond y grŵp plant (0 - 15) sydd wedi gweld y lleihad mwyaf.

Er gwaethaf hyn, mae Sustrans a Living Streets - dwy elusen sy'n gweithio er mwyn ceisio lleihau'r nifer o bobl sy'n cael eu hanafu ar y ffordd - yn dweud bod y nifer o blant sy'n cael eu taro dal rhy uchel.

Dywedodd ymgynghorydd polisi Sustrans Matt Hemsley: "Mae'n drasiedi bod cyn lleied o'n plant yn gallu mwynhau manteision ymarfer corff dyddiol a'r rhyddid o gerdded i'r ysgol.

"Mae plant sy'n cerdded i'r ysgol yn iachach, yn fwy hyderus ac yn gwneud yn well yn eu gwersi ond sut allen ni ddisgwyl i rieni annog cymudo iach pan fod y risg mor uchel?

"Rydym yn croesawu uchelgais y llywodraeth yn y fframwaith diogelwch ar y ffyrdd newydd i gyrraedd targed o sero o farwolaethau, ond er mwyn cyflawni hyn, mae angen cyfyngiadau cyflymder arafach a llwybrau mwy diogel fel y gall ein plant deithio i'r ysgol yn ddiogel ac adeiladu arferion iach am oes."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol