Penodi pennaeth i Gyngor Caerffili

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Mr Rosser ei ganmol am ei waith fel prif weithredwr y cyngor yn y gorffennol

Mae Stuart Rosser wedi ei benodi fel prif weithredwr Cyngor Caerffili am yr ail dro wedi i'r cyn brif weithredwr a'i ddirprwy gael eu gwahardd.

Cafodd Anthony O'Sullivan a'i ddirprwy Nigel Barnett eu harestio fel rhan o ymchwiliad yr heddlu i godiadau cyflog ar gyfer uwch-swyddogion y cyngor.

Roedd Swyddfa Archwilio Cymru wedi gofyn i'r heddlu ymchwilio wedi iddynt ddweud fod y cyngor wedi ymddwyn yn anghyfreithlon oherwydd y ffordd cafodd y codiadau cyflog eu dyfarnu.

Roedd pwyllgor eisoes wedi argymell y dylai Mr Rosser, oedd yn gwneud y swydd yn 2010, dderbyn y swydd.

'Canlyniad gwych'

Mi fydd Mr Rosser yn gwneud y swydd am gyfnod o chwe mis a allai gael ei ymestyn wrth i swyddogion chwilio am rywun i wneud y swydd yn llawn amser.

Dywedodd arweinydd y grŵp Llafur ar y cyngor Harry Andrews fod yr apwyntiad yn "ganlyniad gwych".

"Mae wedi gwneud cyfraniad anferth i'r cyngor yn y gorffennol," meddai Mr Andrews.

"Roedd pobl wedi rhoi pwysau arnom i weithredu ac rydym wedi gwneud hynny."

Mae arweinydd y grŵp Plaid Cymru ar y cyngor Colin Mann wedi croesawu'r newyddion ond mae'n dweud ei fod yn dal i "bryderu'n arw" fod y swydd lawn yn cael ei hysbysebu gyda chyflog o hyd at £158,000 y flwyddyn.

Roedd pryderon y byddai'r dadlau yn parhau os byddai Mr Rosser yn derbyn yr un tâl ag oedd wedi achosi'r ffrae yn y lle cyntaf.

Ond mae ef wedi cytuno i dderbyn yr un faint o gyflog a gafodd am wneud y swydd yn 2009, sef £90,000 am dri diwrnod a hanner yr wythnos.

Fe wnaeth llawer brotestio wedi i Mr O'Sullivan dderbyn codiad cyflog o dros £20,000 - o £127,653 i £153,071.

Mae Heddlu Avon a Gwlad yr Haf yn ymchwilio i'r mater yn dilyn honiadau fod codiadau tâl "cyfrinachol" wedi eu rhoi i 21 uwch-swyddog.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol