Rhybudd yfed a gyrru yn y tywydd poeth

Anadliedydd Image copyright PA
Image caption Roedd y pedwar heddlu yng Nghymru wedi profi 20,000 o yrwyr dros gyfnod o fis

Mae'r heddlu yn rhybuddio gyrwyr i osgoi yfed a gyrru yn y tywydd poeth, wedi i dros 400 o bobl gael eu dal mewn ymgyrch ddiweddar.

Roedd y pedwar heddlu yng Nghymru wedi profi 20,000 o yrwyr dros gyfnod o fis.

Dywedon nhw eu bod hefyd yn derbyn negeseuon gan y cyhoedd am bobl oedd yn mynd y tu ôl i'r llyw ar ôl yfed alcohol.

Ond mae cyfradd y bobl sydd wedi cael eu harestio yn debyg i'r blynyddoedd diwetha', tua 2%.

Meddai'r Prif Arolygydd Darren Wareing o Heddlu'r Gogledd: "Rydym yn siomedig bod grŵp o bobl sy'n dal ddim yn gwrando neu'n anwybyddu'r peryglon o yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

"Gyda'r tywydd cynnes ar hyn o bryd, mae mwy o bobl yn cael diod neu ddau mewn barbeciws neu wrth yfed mewn gerddi tafarndai yn y prynhawn, ac mae'n bosib eu bod yn gyrru heb feddwl am y goblygiadau."

Arestio 420

Cafodd ymgyrch haf yr heddlu i fynd i'r afael ag yfed a gyrru ei lansio ym mis Mehefin.

Cafodd cyfanswm o 420 o bobl eu harestio am fethu profion anadl.

Yn ôl yr Arolygydd Lee Ford o Heddlu Gwent, mae mwy o bobl yn barod i ddweud wrth yr heddlu os ydyn nhw'n credu fod pobl yn yfed a gyrru.

"Rydym wedi gweld cynnydd yn yr wybodaeth sy'n dod i mewn. Mae llawer o hynny oherwydd bod pobl yn fwy ymwybodol o'r rhif 101, i ddelio â materion sydd ddim yn argyfyngau," meddai.

"Dydy o ddim yn rhywbeth sy'n dderbyniol yn gymdeithasol. Mae 'na garfan fechan o unigolion sy'n parhau i yfed a gyrru ac mae 'na ambell un arall fydd, efallai, wedi cael un neu ddau'n ormod.

"Rwy'n credu bod angen i bobl sylweddoli fod 'na unigolion yn barod i ddod at yr heddlu i ddweud am hyn.

"O ganlyniad, mae gennym ni'r wybodaeth i dargedu'r unigolion a'u dwyn o flaen y llysoedd."

Fel yn y blynyddoedd a fu, Heddlu Gogledd Cymru wnaeth gynnal y nifer fwya' o brofion - gan stopio 8,281 o yrwyr, gyda 109 yn methu'r prawf.

Anghyfreithlon

Mae hi'n angyfreithlon yn y DU i fod â dros 35 micro gram o alcohol ym mhob 100 mililitr o anadl.

Yn ne Cymru, roedd 105 o'r 2,023 gyrrwr a gafodd eu profi wedi methu'r prawf.

Roedd Heddlu Gwent hefyd wedi profi 2,023 o yrrwyr a cafodd 64 eu harestio.

Yn ardal Heddlu Dyfed Powys oedd y nifer ucha' o bobl a arestiwyd. Roedd 7,544 o yrwyr wedi cael prawf, gyda 142 o yrwyr - 1.9% ohonynt - yn methu.

Ychwanegodd y Prif Arolygydd Wareing o Heddlu Gogledd Cymru: "Rydym eisiau i bobl wybod nad yw yfed dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn dderbyniol a'i fod yn peryglu bywydau pobl eraill ar y ffyrdd.

"Gall hefyd arwain at waharddiad gyrru, neu golli swydd neu fywoliaeth, a rhai hyd yn oed yn wynebu cyfnod yn y carchar."

YFED A GYRRU - YMGYRCH YR HAF: 2011-2013
Blwyddyn Heddlu Gogledd Cymru Heddlu De Cymru Heddlu Dyfed-Powys Heddlu Gwent
2011
Profion anadl 5,715 3,920 4,213 4,497
Nifer y bobl a arestiwyd 96 192 87 69
% yn methu'r prawf 1.7 4.9 2.1 1.5
2012
Profion anadl 10,517 3,226 2,273 3,261
Nifer y bobl a arestiwyd 101 130 79 50
% yn methu'r prawf 1.0 4.0 3.5 1.5
2013
Profion anadl 8,281 2,023 7,544 2,058
Nifer y bobl a arestiwyd 109 105 142 64
% yn methu'r prawf 1.3 5.2 1.9 3.1

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.