Rhybudd i'r Weinyddiaeth Amddiffyn

  • Cyhoeddwyd

Mae crwner sy'n ymchwilio i farwolaethau dau filwr yn ystod hyfforddiant ar gyfer yr SAS wedi rhybuddio'r Weinyddiaeth Amddiffyn y gallan nhw wynebu ymchwiliad o dan y Ddeddf Hawliau Dynol.

Bu farw Edward John Maher a'r Isgorporal Craig Roberts wedi iddyn nhw gymryd rhan mewn hyfforddiant ar ddiwrnod poeth ym Mannau Brycheiniog.

Dyw achos y marwolaethau heb gael ei gadarnhau eto.

Dywedodd y crwner Lousie Hunt y byddai "hawl i fyw" yn elfen bwysig o'r cwest.

"Mae gan y wladwriaeth ddyletswydd i amddiffyn bywyd unigolion," meddai.

"Be sy'n bwysig o ran edrych ar amgylchiadau ehangach y marwolaethau yw bod Erthygl Dau o'r Ddeddf Hawliau Dynol yn rhan o'r ystyriaethau.

"Bydd rhaid i unrhyw ddyfarniad gynnwys ffaeleddau, os ydynt yn cael eu darganfod."

Dywedodd Ms Hunt nad oedd y cwest yn un "cyffredin" ac y byddai rhaid i'r dyfarniad fod yn annibynnol gyda chyfranogiad llawn teuluoedd yr ymadawedig.

"Hoffwn hefyd roi ar y record fy nghydymdeimlad dwfn i'r ddau deulu," ychwanegodd.

Clywodd y cwest fod y ddau ddyn wedi marw ar 13 o Orffennaf wrth i'r tymheredd gyrraedd bron i 30C.

Mae un milwr arall yn parhau i fod mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty.