Gwobrwyo dau ffermwr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mr Meredith yn gafael yn ei wobr - ffon wedi ei charfio gan Hywel Evans o Aberystwyth

Mae'r darlledwr John Meredith wedi derbyn Gwobr Goffa Bob Davies gan Undeb Amaethwyr Cymru am godi proffil cyhoeddus ffermio yng Nghymru.

Bu Mr Meredith o Geredigion yn darlledu ar y teledu a'r radio ar gyfer y BBC dros gyfnod o dri degawd.

Mae fearmwr o Lanfairfechan, Gareth Wyn Jones, hefyd wedi derbyn gwobr - gan Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru - am ei waith caled yn edrych ar ôl ei ddefaid yn ystod yr eira mis Mawrth.

Cafodd y ddwy wobr eu cyflwyno ar ddiwrnod olaf y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Gwobr Bob Davies

Roedd Bob Davies o'r Trallwng yn gweithio i'r Farmers Weekly Cymru ac fe adroddodd ar lawer o storïau mawr y dydd gan gynnwys yr argyfwng clwy' traed a'r genau.

Fe fu farw ym mis Tachwedd 2009 ac ers hynny mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi bod yn cyflwyno gwobr yn ystod y sioe i bersonoliaeth o'r wasg sydd wedi codi ymwybyddiaeth o ffermio.

Wrth dderbyn y wobr, dywedodd Mr Meredith: "Rwyf wedi bod yn cyflwyno seremonïau gwobrwyo'r undeb ar gyfer cyd-weithwyr ers blynyddoedd ond i dderbyn y wobr fawreddog hon fy hun - mae'n fraint fawr.

"Mae cael fy nghydnabod gan y bobl rwyf wedi bod yn gohebu arnynt am gymaint o flynyddoedd yn golygu llawer i mi ac rwy'n ddiolchgar iawn i Undeb Amaethwyr Cymru am fy ystyried yn enillydd teilwng."

Fe wnaeth Mr Meredith ymddeol o'i swydd yn 2010 ond mae'n parhau i gymryd rhan mewn rhaglenni bob hyn a hyn tra hefyd yn rhedeg fferm ym Mlaenpennal, ger Aberystwyth.

Cafodd gwaith ffarmwr arall ei gydnabod ar faes y sioe ar y diwrnod olaf heddiw.

'Pencampwr cymunedol'

Disgrifiad o’r llun,
Mr Jones yn achub dafad o'r eira ym mis Mawrth

Yn ystod yr eira trwm fis Mawrth fe wnaeth Gareth Wyn Jones o Lanfairfechan ysbrydoli llawer pan ymddangosodd ar y teledu yn cerdded trwy droedfeddi o eira i ofalu am ei stoc.

Cafodd ei enwebu am y wobr gan ei aelod cynulliad lleol Janet Finch-Saunders, a ddywedodd: "Fe wyliodd miliynau o bobl ymdrechion anhygoel Mr Jones yn achub dwsinau o ddefaid cyfoen ac ebolion oddi ar y mynydd yn dilyn amgylchiadau trasig oblegid y tywydd.

"Fe wnaeth ysbrydoli cymuned Llanfairfechan i roi help llaw i ffermwyr yr ardal."

Mr Jones yw maer Llanfairfechan - yn ogystal â hynny mae'n gynghorydd ac yn awdur.

Yn ôl is-lywydd Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru Stephen James, mae Mr Jones yn llawn haeddu'r wobr - sy'n cael ei rhoi am waith yn cefnogi'r gymuned amaethyddol - am ei ddulliau arloesol o hybu ffermio.

"Ar ôl llawer o drafod fe wnaeth yr holl feirniaid gytuno fod Gareth yn gwbl deilwng i ennill y wobr hon," meddai Mr James.

"Mae ei waith y flwyddyn hon wedi mynd ag ef i ddimensiwn gwahanol gyda'i ddefnydd o'r cyfryngau cymdeithasol er mwyn hybu ei gymuned leol a'i waith fel ffermwr mynydd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol