Gwobrwyo dau ffermwr

John Meredith
Image caption Mr Meredith yn gafael yn ei wobr - ffon wedi ei charfio gan Hywel Evans o Aberystwyth

Mae'r darlledwr John Meredith wedi derbyn Gwobr Goffa Bob Davies gan Undeb Amaethwyr Cymru am godi proffil cyhoeddus ffermio yng Nghymru.

Bu Mr Meredith o Geredigion yn darlledu ar y teledu a'r radio ar gyfer y BBC dros gyfnod o dri degawd.

Mae fearmwr o Lanfairfechan, Gareth Wyn Jones, hefyd wedi derbyn gwobr - gan Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru - am ei waith caled yn edrych ar ôl ei ddefaid yn ystod yr eira mis Mawrth.

Cafodd y ddwy wobr eu cyflwyno ar ddiwrnod olaf y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Gwobr Bob Davies

Roedd Bob Davies o'r Trallwng yn gweithio i'r Farmers Weekly Cymru ac fe adroddodd ar lawer o storïau mawr y dydd gan gynnwys yr argyfwng clwy' traed a'r genau.

Fe fu farw ym mis Tachwedd 2009 ac ers hynny mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi bod yn cyflwyno gwobr yn ystod y sioe i bersonoliaeth o'r wasg sydd wedi codi ymwybyddiaeth o ffermio.

Wrth dderbyn y wobr, dywedodd Mr Meredith: "Rwyf wedi bod yn cyflwyno seremonïau gwobrwyo'r undeb ar gyfer cyd-weithwyr ers blynyddoedd ond i dderbyn y wobr fawreddog hon fy hun - mae'n fraint fawr.

"Mae cael fy nghydnabod gan y bobl rwyf wedi bod yn gohebu arnynt am gymaint o flynyddoedd yn golygu llawer i mi ac rwy'n ddiolchgar iawn i Undeb Amaethwyr Cymru am fy ystyried yn enillydd teilwng."

Fe wnaeth Mr Meredith ymddeol o'i swydd yn 2010 ond mae'n parhau i gymryd rhan mewn rhaglenni bob hyn a hyn tra hefyd yn rhedeg fferm ym Mlaenpennal, ger Aberystwyth.

Cafodd gwaith ffarmwr arall ei gydnabod ar faes y sioe ar y diwrnod olaf heddiw.

'Pencampwr cymunedol'

Image caption Mr Jones yn achub dafad o'r eira ym mis Mawrth

Yn ystod yr eira trwm fis Mawrth fe wnaeth Gareth Wyn Jones o Lanfairfechan ysbrydoli llawer pan ymddangosodd ar y teledu yn cerdded trwy droedfeddi o eira i ofalu am ei stoc.

Cafodd ei enwebu am y wobr gan ei aelod cynulliad lleol Janet Finch-Saunders, a ddywedodd: "Fe wyliodd miliynau o bobl ymdrechion anhygoel Mr Jones yn achub dwsinau o ddefaid cyfoen ac ebolion oddi ar y mynydd yn dilyn amgylchiadau trasig oblegid y tywydd.

"Fe wnaeth ysbrydoli cymuned Llanfairfechan i roi help llaw i ffermwyr yr ardal."

Mr Jones yw maer Llanfairfechan - yn ogystal â hynny mae'n gynghorydd ac yn awdur.

Yn ôl is-lywydd Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru Stephen James, mae Mr Jones yn llawn haeddu'r wobr - sy'n cael ei rhoi am waith yn cefnogi'r gymuned amaethyddol - am ei ddulliau arloesol o hybu ffermio.

"Ar ôl llawer o drafod fe wnaeth yr holl feirniaid gytuno fod Gareth yn gwbl deilwng i ennill y wobr hon," meddai Mr James.

"Mae ei waith y flwyddyn hon wedi mynd ag ef i ddimensiwn gwahanol gyda'i ddefnydd o'r cyfryngau cymdeithasol er mwyn hybu ei gymuned leol a'i waith fel ffermwr mynydd."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.