'Diwrnod mawr' i aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

  • Cyhoeddwyd
Cleif Harpwood yn cael ei dderbyn i'r Orsedd
Disgrifiad o’r llun,
Cleif Harpwood yn cael ei dderbyn i'r Orsedd dan yr enw 'Cleif Llais Afan'

Profiad "anhygoel" ac "unigryw" - dyna ddisgrifiad llawer o'r Gorseddigion newydd ar ôl cael eu hurddo yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013.

Er y cymylau, llwyddwyd i gynnal y seremoni wrth Gylch yr Orsedd ac roedd cannoedd yn gwylio.

Roedd nifer o Gymry adnabyddus yn cael eu hanrhydeddu - y pêldroediwr Malcolm Allen, y nofiwr David Davies, y cogydd Bryn Williams a'r gyfeilyddes Annette Bryn Parri yn eu plith.

Disgrifiad o’r llun,
'Syr' Malcolm Allen ar ben ei ddigon

Ac roedd nifer o Orseddigion llai adnabyddus sydd wedi gwasanaethu eu cymunedau neu o fewn eu meysydd gwaith.

'Syr' Malcolm

Malcolm Allen oedd y cynta' i gael ei urddo dan yr enw 'Mab o'r Mynydd' ac wedi'r seremoni, dywedodd fod y profiad wedi bod yn "fythgofiadwy".

"Er y paratoadau a phawb yn sôn am y peth, doedd o ddim wedi fy nharo i tan bore 'ma. Mae wedi bod yn hectic ond yn brofiad sbesial iawn, emosiynol iawn.

"Dwi wedi mwynhau ac mae'n golygu bod rhaid i Mam a Dad alw fi'n Syr o hyn 'mlaen!

"Gan mai fi oedd y cynta' i fyny, do'n i ddim yn gwybod be' i wneud - ai bowio neu ysgwyd llaw ddylwn i. Diolch byth bod yr Archdderwydd 'di gwneud y symudiad cynta'."

Cogydd

Yn ôl Bryn Williams, y cogydd, roedd yn brofiad "anhygoel".

'Bryn Dyffryn Clwyd' yw ei enw Gorseddol o.

"Does dim gair i'w ddisgrifio, i ddweud y gwir. Dwi'n falch mai'r Wisg Las ges i gan 'mod i'n gwisgo glas adre' yn y gegin fel arfer. Mae'n deimlad braf cael dy dderbyn gan y genedl am dy waith.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Bryn Williams yn falch o'i Wisg Las

"Dydy cogydd ddim fel arfer yn cael ei dderbyn i'r Orsedd, felly mae'n dangos eu bod nhw'n agor allan. Mae'n dangos i'r ifanc eu bod nhw'n agor drysau."

Dywedodd y nofiwr David Davies fod cael ei urddo fel 'Dai Dŵr' ei fod yn brofiad "anodd i'w ddisgrifio".

"'Nes i orffen nofio'r flwyddyn diwetha' - ac roedd cael fy nerbyn heddiw yn teimlo'n fwy arbennig.

"Pan o'n i'n nofio, o'n i jyst yn nofio ac ymarfer yn galed. Ond mae hyn yn fendigedig ac yn rhywbeth hollol wahanol. Doeddwn i ddim wedi gweld seremoni'r Orsedd o'r blaen."

Ac yntau'n paratoi ar gyfer ei gyngerdd ola' erioed gydag Edward H Dafis yn yr Eisteddfod nos Wener, roedd y cyfarwyddwr a'r cerddor Cleif Harpwood, neu 'Cleif Llais Afan', yn cael ei urddo, gan ddweud bod y profiad yn "arbennig" a "hapus".

'Perthyn i Gymru'

Un arall o'r Gorseddigion cerddorol oedd Annette Bryn Parri ddywedodd fod y profiad yn "fendigedig ac emosiynol iawn".

Ei henw Gorseddol hi yw 'Ann o'r Bryn'.

"Dwi'n falch o'r anrhydedd ac yn teimlo 'mod i'n perthyn i Gymru go iawn rwan."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Annette Bryn Parri hefyd yn cael ei hurddo

Ymhlith yr aelodau oedd yn cael eu hurddo am eu gwasanaeth yn y gymuned ac o fewn eu meysydd gwaith roedd Enid Griffiths o Borthaethwy am ei gwasanaeth ym myd cerddoriaeth dros y blynyddoedd a John Arthur Jones o Lanrwst sydd wedi gweithio'n wirfoddol i nifer o fudiadau a chymdeithasau, gan gynnwys y Mudiad Meithrin.

Dywedodd Mr Jones ei fod yn teimlo "balchder mawr" a'i fod yn "brofiad unigryw".

Yn ôl Enid Griffiths, "Roedd yn brofiad arbennig. Doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl. Roeddwn i'n falch ein bod ni wedi gallu bod allan yn yr awyr agored.

"Rwy'n falch fod pobl heblaw am bobl enwog yn cael eu derbyn heddiw," meddai. "Mae cymaint o bobl yn gwasanaethu yn eu cymunedau."

"Mae wastad yn anrhydedd cael derbyn aelodau newydd o feysydd gwahanol," meddai'r Archdderwydd Christine James ar ddiwedd ei hwythnos gynta'.

"Roedd hi'n braf cael bod mas bore 'ma. Roedd y tywydd yn garedig gyda ni - er, nes i ddim deall tan ar ôl y seremoni bod ' na gymylau duon y tu cefn i mi!"

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol