Holl ganlyniadau dydd Gwener Awst 9

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Gwener Awst 9 o'r Pafiliwn, gyda chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd.

All the results from Friday August 9 from the Pavilion, with clips of the competitions and the day's main ceremony.

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (Cystadleuaeth rhif 75) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (75)

Disgrifiad,

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (75) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (75)

1. Mared Emyr Pugh-Evans

Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer (2) / Folk Song Party up to 20 members (2)

Disgrifiad,

Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer (2) / Folk Song Party up to 20 members (2)

1. Hogie'r Berfeddwlad

2. Parti'r Efail

3. Lodesi Dyfi

Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (131) / Recitation Party with up to 16 voices (131)

Disgrifiad,

Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (131) / Recitation Party with up to 16 voices (131)

1. Lleisiau Hyddgen

2. Mamau Genod Llyn

3. Parti'r Nant

Unawd Mezzo Soprano dros 25 oed (36) / Mezzo Soprano Solo over 25 yrs (36)

Disgrifiad,

Unawd Mezzo Soprano dros 25 oed (36) / Mezzo Soprano Solo over 25 yrs (36)

1. Meinir Lloyd Jones

2. Sioned Wyn-Evans

3. Carys Griffiths-Jones

Unawd Bariton dros 25 oed (39) / Baritone Solo over 25 yrs (39)

Disgrifiad,

Unawd Bariton dros 25 oed (39) / Baritone Solo over 25 yrs (39)

1. Guto Ifan

2. Erfyl Thomas Jones

3. Richard Treflyn Jones

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (16) / Cerdd Dant Party for up to 20 members (16)

Disgrifiad,

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (16) / Cerdd Dant Party for up to 20 members (16)

1. Chwiban

2. Criw Caerdydd

3. Meibion Llywarch

Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (88) / Welsh National Folk Dancing Society Trophy (88)

Disgrifiad,

Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (88) / Welsh National Folk Dancing Society Trophy (88)

1. Dawnswyr Môn

2. Ysgol Dyffryn Teifi

3. Dawnswyr Delyn

Canu Emyn i rai dros 60 oed (44) / Hymn Solo over 60 yrs (44)

Disgrifiad,

Canu Emyn i rai dros 60 oed (44) / Hymn Solo over 60 yrs (44)

1. Elen Davies

2. Vernon Maher

3. Arthur Wyn Parry

Cadeirio'r Bardd / Chairing of the Bard

Disgrifiad,

Cadeirio'r Bardd / Chairing of the Bard

Cadair wag sydd eleni - neb yn deilwng.