Holl ganlyniadau dydd Sadwrn Awst 10 / Saturday's results

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn Awst 10 o'r Pafiliwn, gyda chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday August 10 from the Pavilion, with clips of the competitions

Grŵp Offerynnol Agored (Cystadleuaeth rhif 61) / Instrumental Group - Open (Competition number 61)

1. Brassacino

Deuawd yr Hen Ganiadau dros 25 oed (42) / Welsh Song Duet over 25 yrs (42)

1. Aled Wyn Davies a Trystan Lewis

2. Andrew Evans a Sioned Wyn-Evans

3. Emyr a John

Unawd Cerdd Dant dros 21 oed (21) / Cerdd Dant Solo over 21 yrs (21)

1. Trefor Pugh

2. Sioned Mai Williams

3. Dafydd Jones

Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i rai dros 25 oed (132) / Llwyd o'r Bryn Memorial Prize (132)

1. Elen Gwenllian

2. Meinir Lloyd Jones

3. Teleri Mair Williams

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4) / Lady Herbert Lewis Memorial Competition (4)

1. Rhian Parry

2. Anni Llŷn

3. Bet Jones

Côr Meibion dros 45 mewn nifer (28) / Male Voice Choir with over 45 members (28)

1. Côr Meibion Rhosllannerchrugog

Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (41) / David Ellis Memorial Prize - the Blue Riband (41)

1. Eleri Owen Edwards

Côr Meibion rhwng 20 a 45 mewn nifer (29) / Male Voice Choir with 20-45 members (29)

1. Côr Meibion Llangwm

2. Côr Meibion Bro Aled

3. Côr Meibion y Fflint

Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake (87) / Lois Blake Memorial Trophy (87)

1. Dawnswyr Delyn

Côr yr Ŵyl / Choir of the Festival

Côrdydd