Darganfod corff yn Nhregaron

Cyhoeddwyd

Mae'r Heddlu oedd yn chwilio am ddynes aeth ar goll o'i chartref yng Ngheredigion wedi darganfod corff dynes.

Cafodd yr Heddlu wybod bod Gemma Davies, sy'n 63 oed ac o Dregaron ar goll ddydd Iau, wedi i aelod o'i theulu ymweld â'i chartref.

Dydy'r corff heb ei adnabod eto.

Roedd Heddlu Dyfed Powys wedi apelio i'r cyhoedd am unrhyw wybodaeth am ei lleoliad, ac mae'r teulu yn cael gwybod y datblygiadau diweddaraf.

Dywedodd y Prif Arolygydd Ian Thomas nad oedd Gemma Davies wedi ei gweld am rai diwrnodau cyn i'r ymchwiliad ddechrau.

"Mae corff dynes wedi ei ddarganfod yn ardal Tregaron heno. Nid yw'r corff wedi ei adnabod yn ffurfiol eto," meddai.