Dŵr Cymru yn paratoi i wario £2 biliwn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni yn rhaglwed y bydd biliau dŵr wedi gostwng 6% rhwng 2010 a 2015

Mae Dŵr Cymru'n cynnal ymgynghoriad er mwyn gofyn barn eu cwsmeriaid ar gynlluniau i fuddsoddi £2 biliwn rhwng 2015 a 2021.

Yn wahanol i lawer o gwmnïau tebyg mae Dŵr Cymru'n gwmni nid-er-elw sy'n golygu mai er budd y cwsmeriaid mae'n cael ei redeg.

Mae'r cwmni'n awyddus i glywed os yw dinasyddion Cymru'n cytuno gyda'r egwyddorion sy'n sail i'w cynlluniau gwario.

Yn ôl rheolwr gyfarwyddwr Dŵr Cymru Nigel Annett mae'n bwysig bod pobl yn cael cyfle i ddweud eu dweud gan fod y cynlluniau arfaethedig yn rhai pellgyrhaeddol.

Arian

Mae Dŵr Cymru'n bwriadu gwario £2,000,000,000 er mwyn cynnal a gwella darpariaeth dŵr yng Nghymru erbyn 2021.

Bydd cynnal y gwasanaeth presennol yn cymryd dros hanner yr arian hwnnw (£1,325m) a bydd y gweddill yn cael ei wario ar welliannau (£425m) ac ar fodloni rhwymedigaethau cyfreithiol (£250m).

Mae'r cwmni yn rhagweld y bydd biliau wedi gostwng 6% mewn termau real rhwng 2010 a 2015.

Ond mae'r ffaith y bydd rhwydwaith garffosiaeth y cwmni wedi dyblu erbyn 2015 wrth i'r cwmni dderbyn cyfrifoldeb am garffosiaethau oedd yn arfer bod mewn dwylo preifat yn golygu y bydd pob cartref yn gwario £13 yn ychwanegol bob mis ar eu cynnal.

Yn ôl Mr Annett, nawr yw cyfle pobl i ddweud os nad ydynt yn cytuno gyda'r cynlluniau gwario.

"Ni allwn wneud popeth a bydd rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd, ond rydym yn canolbwyntio ar daro'r cydbwysedd cywir," meddai.

"Rydym am fuddsoddi er mwyn cynnal a gwella ein gwasanaethau ymhellach a diogelu'r amgylchedd, ond rhaid i ni hefyd gadw ein biliau'n fforddiadwy a helpu ein cwsmeriaid difreintiedig.

"Byddwn yn parhau i ddatblygu tîm o'r radd flaenaf a byddwn hefyd yn gweithio mewn ffordd arloesol a mwy effeithlon drwy leihau ein costau gweithredu cymaint â phosibl."

Dweud barn

Gall unrhywun sydd eisiau darllen yn fanylach am y cynlluniau a dweud eu barn wneud hynny ar wefan Dŵr Cymru.

Yn ogystal, mae cyfres o ddigwyddiadau wedi eu trefnu ledled Cymru dros yr haf er mwyn rhoi cyfle i bobl siarad gyda chynrychiolydd o Ddŵr Cymru am y newidiadau.

Bydd y digwyddiadau'n cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

Awst 1: Noson Agored Casnewydd, Prifysgol De Cymru

Awst 3-10: Eisteddfod Genedlaethol, Dinbych

Awst 15-17: Sioe Deithiol Llandudno, Promenâd

Awst 15: Noson Agored Y Rhyl, Neuadd y Dre

Awst 22-24: Sioe Deithiol Abertawe, Stryd Oxford

Awst 22: Noson Agored Caerfyrddin, Theatr Halliwell

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol