Arestio dau o Gymru mewn protest

  • Cyhoeddwyd
Protestiwr arestio
Disgrifiad o’r llun,
Protestiwr yn cael ei arestio wedi iddo geisio atal lori rhag cael mnediad i'r safle

Mae dau o Gymru wedi eu harestio yn dilyn protest yn erbyn ffracio yn Swydd Sussex dydd Gwener.

Yn ôl Heddlu Sussex bydd Frances Crack, 31, o Ffynnon Taf a Justin Preece o Bontypridd yn ymddangos o flaen Llys yr Ynadon Crawley ar Awst 14.

Maen nhw'n wynebu cyhuddiadau o geisio atal gweithwyr rhag cael mynediad i'r safle lle mae cwmni olew yn gwneud gwaith rhagarweiniol er mwyn gweld os yw'n ymarferol i ddrilio am olew drwy ffracio yno.

Roedd Ms Crack a Mr Preece ymysg 18 gafodd eu harestio am brotestio ar y safle dros y penwythnos.

Drilio

Mae'r protestwyr yn honni bod y mwyafrif llethol o bobl leol yn gwrthwynebu'r gwaith sy'n cael ei wneud ar y safle.

Ond mae'r cwmni olew sy'n gyfrifol am y gwaith, Cuadrilla, yn dweud y byddent angen trwydded newydd cyn y gallai waith ffracio gael ei wneud yno.

Dywedodd Georgia Lawe, un o'r protestwyr, fod 90% o'r bobl leol yn gwrthwynebu'r drilio rhagarweiniol.

"Lle mae'n llais ni? Pwy sy'n sefyll fyny dros ein llais?" meddai.

Mewn datganiad, dywedodd Cuadrilla eu bod wedi siomi gan ymddygiad rhai protestwyr gan eu bod wedi sicrhau hawl cyfreithlon i ddrilio ar y safe.

Roedd y datganiad hefyd yn dweud: "Mae Cuadrilla wedi dilyn pob gweithdrefn gyfreithlon a rheoleiddiol yn ymwneud â'r cynlluniau drilio rhagarweiniol, gan dderbyn y gymeradwyaeth hanfodol gan yr Adran Egni a Newid Hinsawdd, Asiantaeth yr Amgylchedd, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Chyngor Sir Gorllewin Sussex."

Yn siarad wedi i 12 o'r 16 cyntaf i gael eu harestio gael eu cyhuddo, dywedodd uwch-arolygydd Heddlu Sussex Steve Whitton: "Mae gen i swyddogion ar y safle er mwyn sicrhau y gall pobl brotestio yn heddychlon ac i helpu i hwyluso pobl i ymgymryd â'u gwaith cyfreithlon - mae hyn yn golygu caniatáu gweithwyr i gael mynediad i'r safle.

"Rydym yn ceisio cydbwyso anghenion pawb yn ofalus a byddwn yn parhau i ddangos ymateb cymesur i'r her rydym yn wynebu.

"Ein nod yn Balcombe yw darparu amgylchedd diogel i brotestwyr, preswylwyr a'r contractwyr er mwyn lleihau'r effaith ar y gymuned leol ac i atal trosedd ac anhrefn.

"Rydym wedi bod yn gofyn i brotestwyr i glirio mynedfeydd i ganiatáu mynediad i'r safle, a pan maent wedi gwrthod wedi i ni ofyn dro ar ôl tro rydym wedi eu harestio nhw. "

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol