Madfall anferth yn Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd blodau'n gorchuddio'r fadfall yn y dyfodol

Mae cerflun anferth o fadfall gribog wedi cael ei greu allan o bridd mewn parc yn Sir y Fflint.

Cafodd y cerflun ei wneud gan staff ym Mharc Wepre, Cei Connah, gan ddefnyddio pridd oedd wedi cael ei adael ar ôl gan weithwyr ar y safle.

Mae'r parc yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ar gyfer rhywogaethau sydd dan fygythiad.

Contractwr lleol o'r enw Arwyn Parry wnaeth orffen y prosiect a dywedodd y byddai hadau blodau gwyllt yn cael eu plannu dros y cerflun yn y dyfodol.

Dywedodd Tim Johnson, sy'n gweithio yn y parc: "Fe gymrodd y prosiect lawer o gynllunio er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn ymarferol ond wrth iddo ddatblygu fe wnaeth sgiliau Arwyn Parry wneud pethau'n hawdd.

"Rydym yn hapus iawn gyda'r canlyniad."