Cwmnïau ynni: 'Byddwch yn agored'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, British Gas
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y mesuryddion clyfar yn dangos i gwsmeriaid faint o ynni maen nhw'n defnyddio

Mae angen i'r cwmnïau ynni mawr fod yn fwy agored ynglŷn â'r elw maen nhw'n ei wneud, yn ôl grŵp o aelodau seneddol.

Mae'r adroddiad gan y Pwyllgor Ynni a Newid Hinsawdd hefyd yn dweud bod angen i'r corff sy'n goruchwylio'r diwydiant, OFGEM, wneud mwy i sicrhau bod hynny'n digwydd.

Gyda miloedd o bobl yn ei chael hi'n anodd cadw dau ben llinyn ynghyd, mae angen i'r cwmnïau ynni mawr "wneud mwy i ddarbwyllo cwsmeriaid nad ydyn nhw'n gwneud gormod o elw", yn ôl yr adroddiad.

Mae nifer o argymhellion wedi eu cynnwys yn y ddogfen hefyd, gan gynnwys "yr angen i wneud biliau yn symlach fel bod cwsmeriaid yn gallu eu deall nhw".

Nod y cyfan yw adennill hyder y cyhoedd yn y diwydiant.

I hynny ddigwydd yn ôl yr adroddiad mae angen i OFGEM fod yn gorff cryfach gan orfodi'r cwmniau ynni mawr i fod yn atebol ac yn agored ynglŷn â'u cyfrifon.

£64

Yn gynharach eleni, dywedodd adroddiad y gallai defnyddwyr ynni yng Nghymru arbed tua £64 y flwyddyn trwy osod mesuryddion clyfar i fesur eu defnydd o drydan a nwy.

Mae British Gas yn amcangyfrif y bydd y mesuryddion yn arbed £83 miliwn y flwyddyn wedi iddyn nhw gael eu gosod mewn 1.3 miliwn o gartrefi yng Nghymru. Mae llywodraeth y DU yn mynnu bod y mesuryddion yn cael eu gosod ymhob cartref erbyn 2019.

Eisoes mae'r mesuryddion yn cael eu gosod mewn dros 142,000 o gartrefi yng Nghaerdydd.

Straeon perthnasol