Lliwio dannedd: perocsid yn y cynnyrch yn Sioe Llanelwedd

  • Cyhoeddwyd
danneddFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyngor Powys yn cynghori pobl i fynd at eu deintydd os ydyn nhw eisiau lliwio eu dannedd i'w gwneud nhw'n wyn

Mae lefelau uchel o gannydd wedi ei ddarganfod mewn pecynnau lliwio dannedd oedd ar werth yn y Sioe Frenhinol.

Dangosodd profion bod lefelau perocsid 100 gwaith yn uwch na'r hyn y dylen nhw fod yn y cynnyrch.

Fe allai'r cannydd wneud unrhyw afiechydon yn y geg yn waeth a hyd yn oed achosi llosgiadau cemegol yn y geg.

Mae dau gwmni busnes yn helpu adran safonau masnach gyda'i ymholiadau.

Dywed Cyngor Sir Powys y dylai unrhyw un wnaeth brynu'r pecynnau lliwio dannedd gysylltu gyda'i deintydd cyn eu defnyddio.

"Mae Adran Safonau Masnach Powys yn cynnal ymholiadau er mwyn ceisio dod o hyd i'r rhai sydd wedi creu'r cynnyrch a'r bobl sydd yn eu darparu fel eu bod yn cael eu tynnu oddi ar y farchnad," meddai'r cynghorydd Barry Thomas sydd hefyd yn aelod cabinet ar gyfer safonau masnach.