Lladrad Barclays: cyhuddo dau ddyn

Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn wedi eu cyhuddo o ladrata ar ôl i arian gael ei ddwyn o fanc Barclays yng nghyffordd Llandudno.

Digwyddodd y digwyddiad ar y 27 o Fawrth pan wnaeth dyn fygwth y gweithwyr a'r cwsmeriaid yn y banc a cherdded i ffwrdd gyda swm mawr o bres.

Mae un o'r dynion yn 32 oed ac o ardal Warrington a'r llall yn 41 oed o ardal Blacon yng Nghaer.

Mae'r dyn 41 oed hefyd wedi ei gyhuddo o fod gydag arf ffug gyda'r bwriad o achosi braw ac o fod gyda chyffur dosbarth B yn ei feddiant.

Disgwylir iddynt ymddangos o flaen llys ynadon Llandudno ar Awst 13.