Aled Siôn Davies yn 'hynod siomedig'

  • Cyhoeddwyd
Aled Siôn DaviesFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Ni fydd Aled Siôn Davies yn cael cyfle i amddiffyn ei deitl yn y ddisgen yng ngemau 2016

Ni fydd Aled Siôn Davies yn cael cyfle i amddiffyn ei deitl fel pencampwr cystadleuaeth ddisgen yng nghategori F42 yng Ngemau Paralympaidd Rio 2016, wedi i'r gystadleuaeth gael ei thynnu o'r gemau.

Enillodd y Cymro'r gystadleuaeth yn 2012, ac ers hynny mae wedi ennill medalau aur yn y ddisgen a thaflu pwysau ym Mhencampwriaethau'r Byd yn Lyon.

Ond ni fydd Davies yn cael cyfle i gystadlu yn y ddisgen ym Mrasil, wedi penderfyniad y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol i dynnu'r gamp o'r rhestr.

Mae Davies wedi dweud ei fod yn "hynod siomedig" ar wefan Twitter.

Newid

Cafodd 177 o gystadlaethau eu cyhoeddi ar restr cystadlaethau'r Gemau Paralympaidd yn Rio, saith yn fwy na gemau Llundain yn 2012.

Hefyd, mae cynnydd o 22% yn nifer y cystadlaethau i ferched, wedi dwy flynedd o ymgynghoriad.

Bwriad y Pwyllgor Paralympaidd oedd cynnig ystod eang o gystadlaethau yng Ngemau Rio, er bod hynny wedi golygu ail-strwythuro rhai cystadlaethau eraill.

Ond yn ôl Aled Sion Davies, mae'r newid wedi tanseilio gwaddol y gemau.

Dywedodd ar wefan Twitter: "Rydw i'n hynod siomedig na fyddaf yn gallu amddiffyn fy nheitl yn y ddisgen."

"Pregethu am waddol yn gyson, ond mae'r gystadleuaeth rydw i'n byw amdani wedi ei thynnu o'r gemau."

Bydd tua 4,350 o athletwyr yn cystadlu am 526 o fedalau dros 22 ogampau, pan fydd y Gemau Paralympaidd yn cyrraedd Rio yn 2016.

Ond mae Davies wedi dweud ei fod am ymdrechu i newid y penderfyniad.

"Yr unig beth i'w wneud ydy ymladd dros fy achos, a gobeithio y bydd pobl yn fy nghefnogi i'r IPC weld eu bod yn cael gwared ar gystadleuaeth dda."

"Yr unig fodd o wneud hynny ydy drwy gael cefnogaeth y cyhoedd i geisio newid y penderfyniad."